Brugbar læring fra DNU

I oktober 2009 blev det første spadestik til Det Nye Universitetshospital Aarhus (DNU) taget. Hospitalsbyggeriet er for alvor ved at skyde i vejret, og derfor er Rådgivergruppen DNU klar til at give væsentlige erfaringer fra pioner-årene videre.

En helt markant læring fra DNU-projektet handler om mødet mellem bygherre og rådgivergruppe:

”Vi oplevede i den første tid mødet mellem rådgivergruppe og bygheere som et møde mellem en projektorienteret og en driftsorienteret kultur. Og det har givet udfordringer i mange sammenhænge – blandt andet i måden at fortolke og bruge kernebegreber på. Derfor har vi arbejdet meget med at udvikle et fælles begrebsapparat og afstemme forventninger. Og vi har draget den læring, at man næsten ikke kan prioritere dette nok i indledningen af projekter af DNU’s og USK’s størrelse og kompleksitet,” siger Hans Kragh, projektdirektør i Rambøll.

Der har også været store gevinster at hente på det arbejdsmetodiske område ved at kigge tilbage på de tidligere år i DNU-projektet og evaluere. En af de væsentligste er håndtering af de digitale krav til projektering i det offentlige byggeri, hvor rådgiverbranchen i disse år står midt i et paradigmeskifte:

”I mange andre lande er rammerne defineret af nationale standarder. I Danmark er det op til det enkelte projekt at finde ud af, hvordan rammerne skal operationaliseres, og det er noget, der nemt kan sprænge budgettet,” fortæller Svend Gausheim Hvid, projektdirektør i C.F. Møller.

Rådgivningsgruppen besluttede at adressere de digitale udfordringer og skabe en værktøjskasse med fælles standarder, redskaber og retningslinjer. Ifølge Michael Jensen, forretningsdirektør i Alectia, har den udfordrende proces været udfordringen værd, fordi værktøjskassen har skabt de resultater og effektiviseringer, som var tiltænkt.

Endnu en erfaring som Rådgivningsgruppen DNU har gjort sig i forhold til projektering er et øget fokus på at fremtidssikre hospitaler.

”Hospitaler er under konstant ændring for at imødekomme nye behandlingsformer og ændringer i befolkningens sygdomsmønstre. Vi har udviklet en designstrategi for fleksibelt byggeri, hvor konstruktioner, installationer og indretning giver mulighed for at benytte rum og afdelinger til mange forskellige formål,” siger Svend Gausheim Hvid.

Ovenstående indlæg er et uddrag fra artiklen “Masser af brugbar læring fra DNU” i Hospital Drift & Arkitektur (nr. 1 februar 2014). Artiklen er skrevet af Rådgivergruppen DNU, som består af C.F. Møller, Alectia, Rambøll, CUBO og Søren Jensen. 

Læs hele artiklen her.