El-installationer på hospitaler

El-sikkerhed

Mere end 120 projekterende ingeniører, el-installatører, leverandører af el-materiel og driftsansvarlige på landets hospitaler deltog den 29. april i FSTA’s temadag om el-installationer og el-sikkerhed på hospitalerne.

Lovgivningen og standarder om el-installationer har udviklet sig de seneste år, og der har derfor været en del usikkerhed forbundet med dette. Formålet med temadagen var at bidrage til en fælles forståelse af, hvordan man kan etablere gode el-installationer på hospitalerne. Installationer der lever op til de mange forventninger og krav, der stilles – heriblandt en sikker forsyning og en god el-sikkerhed.

”El er en kritisk patientnær forsyning, og derfor er det et vigtigt emne for os. At være ansvarlig for el-forsyningen kræver stor omtanke – både i forhold til opbygning og anvendelse. Det skal være helt sikkert, at der kommer strøm, og at personale og patienter ikke kommer til skade. De fagfolk, der deltog i temadagen, har ansvaret, hvis der sker noget uventet, og de skal kunne svare på, hvordan det kunne ske,” siger Kaj Hyldgaard, formand i FSTA.

En af de deltagere på temadagen var Jens Bach Lassen, som er projektleder hos Kemp & Lauruitzen. Han er ansvarlig for de seks elektrikere, der varetager el-installationerne på Aalborg Universitetshospital og skal sikre, at alt bliver lavet korrekt og sikkert, så patienter og personale ikke kommer til skade:

”Temadagen er vigtig for os, fordi vi muligvis skal til at bruge et helt nyt stikkontaktsystem. Vi vil gerne være på forkant og have al den information, som vi kan få. På temadagen får vi samtidig mulighed for at høre, hvad maskinmestrene og de driftsansvarlige på hospitalerne siger til det. På den måde er vi bedre klædt på til at rådgive og tale med hospitalernes nøglepersoner,” forklarer Jens Bach Lassen.

Som funktionsleder for el på Odense Universitetshospital kender Ejner Juul Christiansen til værdien af korrekte og gode el-installationer:

”Jeg kan jo se, hvor store gener det giver, når det ikke er lavet ordentligt. Det vigtigste for os er at have en god drift samtidig med, at patienternes sikkerhed skal være i top. Hvis patienter og servicepersonale lider under dårlige installationer, så er det op ad bakke,” siger Ejner Juul Christiansen. Han påpeger, at manglende opmærkning og installationer, der ikke bliver lavet færdige, er nogle af de udfordringer, han indimellem oplever på hospitalet.

Kristoffer Jørgensen, el-ingeniør og indehaver af Frandsen & Søndergaard, ved, hvor stor betydning driften har:

”I forhold til de tekniske afdelinger handler det jo om drift, drift og drift. Der bliver skåret i deres budgetter, og derfor skal vi også have robuste installationer, der kan holde i længden. Det dur ikke at lave for billige løsninger, som de skal bruge en masse driftspenge på at vedligeholde efterfølgende.”

Ny viden giver nye ideer
For Kristoffer Jørgensen, der netop skal til at bygge en operationsstue på Aalborg Universitetshospital, er det vigtigt at holde sig opdateret i forhold til el-sikkerheden – både på de eksisterende og nye sygehuse:

”Sådan en temadag er rigtig god, fordi man får en masse input og bliver klogere på, hvad andre gør.”

Han tog også et helt konkret forslag med sig hjem:

”Jeg har fået ny viden om jording i operationssøjlerne, som hænger ned fra lofterne. Man kan tilslutte operationslejet til jord den vej igennem. Jeg tror faktisk, at vi skal overveje, om vi ikke skal bruge SI sikkerhedsafbrydere til vores operationsstue de steder, hvor der skal være HPFI relæ.”

Kaj Hyldgaard glæder sig over, at FSTA med temadagen bidrager til ny viden og sætter tankerne i gang hos de mange deltagere:

”Når vi deler viden, er vi med til at bringe sikkerheden op på et højere niveau. Vi håber, at deltagerne med den nye viden tager hjem og kigger på egne installationer med nye øjne. Hvis det medfører, at vi får endnu mere sikre el-installationer, så er vi lykkedes i en grad, der er fantastisk.”

Supersygehuse: Hvorfor bygge forskelligt?
En af de pointer, der stod klarest efter temadage, er de mange forskellige måder at lave el-installationer på, og at de forskellige hospitaler har forskellige holdninger til, hvordan el-sikkerheden skal være.

”Aalborg Universitetshospital har skærmede kabler, og på temadagen har vi nu hørt, at det overhovedet ikke har nogen effekt. På Esbjerg Sygehus, hvor vi også bygger, er der ingen skærme. Det er lidt sjovt, at der i så lille et land som Danmark er så store forskelle på, hvordan man gør tingene,” siger Kristoffer Jørgensen.

Flere af deltagerne påpegede da også udfordringerne ved, at de nye supersygehuse bygges på samme tid og på vidt forskellige måder.

”Jeg kunne godt ønske mig, at man ikke opfinder den dybe tallerken fem forskellige steder i Danmark. Det havde været en god idé med faglige arbejdsgruppe, der skulle definere, hvordan de danske supersygehuse skal bygges, og hvad der er bedst i forhold til drift og økonomi. Det bliver i stedet de enkelte rådgivere og teknikere, som kommer til at beslutte, hvordan de bygges. Så sidder vi måske her igen om 20 år og taler om, hvordan man laver sikre el-installationer, og hvilke udfordringer vi har haft med de valg, vi tog i sin tid,” fortæller Kristoffer Jørgensen.

Indgå i dialog om fremtidens el-installationer
Ifølge Kristoffer Jørgensen findes der ikke nogen enkelt formel til, hvordan man laver de bedste el-installationer på hospitaler, men en lang række muligheder. Ofte bliver mavefornemmelsen styrende for, hvad der er det rigtige at gøre. Ud fra fordele og ulemper må man i samråd med bygherre vælge den løsning, der er bedst.

Ejner Juul Christiansen mener, at dialog om de forskellige muligheder og udfordringer er den bedste vej frem:

”Hvis man indgår i dialog, kan man for alvor begynde at udvikle og blive klogere på, hvad de forskellige løsninger og valg får af betydning.”

Kaj Hyldgaard håber, at temadagen kan bidrage til en fortsat dialog om el-installationer og el-sikkerhed på hospitaler:

”Det kunne jo være, at der var nogle af alle de dedikerede deltagere, som har lyst til at sætte sig sammen og arbejde videre. Det kunne fx være oplagt at udarbejde en vejledning i, hvordan man på en sikker måde kan lave el-installationer på hospitaler.”

Hvis du har interesse i at indgå i yderligere dialog om el-installationer og el-sikkerhed på hospitaler, så kontakt FSTA på mail: info@192.168.1.6/fsta

Se de forskellige indlæg fra temadagen