Er du studerende?

FSTA udlodder 10 gratis pladser til engagerede studerende, som får mulighed for at deltage på FSTA’s Årskonference torsdag den 5. oktober 2017.

De studerende får et unikt indblik i udviklingen på de danske sygehuse gennem foredrag, ligesom de kan tale med udstillere og hospitaler om muligheden for bachelorsamarbejde samt etablere kontakt til fremtidige arbejdsgivere.

Sidste år deltog tre sundhedsteknologi-studerende fra Aarhus Universitet i FSTA’s Årskonference, hvor omkring 300 professionelle aktører inden for sygehusbyggeri og hospitalsdrift hvert år mødes for at udveksle viden og erfaringer.

”Konferencen gav os et indblik i udviklingen på de danske sygehuse, og hvilke problemstillinger og løsninger, der er i spil nu, og som vi kan komme til at arbejde med. Vi fik en god indsigt i samspillet mellem arkitektur og drift,” siger Mette Knudsen, der deltog i FSTA’s Årskonference i 2016.

Deltagelse i FSTA’s Årskonference kan fx være relevant for arkitektstuderende fra Kunstakademiets Arkitektskole eller Arkitektskolen Aarhus. Det kan også være studerende, der læser sundhedsteknologi på Aalborg Universitet eller til diplomingeniør på Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet. Velfærdsteknologistuderende på Syddansk Universitet og studerende på maskinmesteruddannelsen kunne også have interesse i at deltage på konferencen.

”FSTA vil gerne udvikle samarbejdet med studerende, der har interesse i teknologi og byggeri i relation til hospitalsvæsenet. Vi vil gerne være med til at inspirere fremtidens udviklere og skabe netværk på tværs,” siger Kaj Hyldgaard, formand i FSTA.

Vil du have fat i en af de 10 pladser?
For at komme i betragtning til en af de 10 gratis pladser på FSTA’s Årskonference skal du gøre følgende:

  • Send en mail til kh@fsta.dk og skriv ”Studerende på Årskonferencen” i emnefeltet.
  • Skriv dit navn, alder, adresse og hvilken uddannelse, du studerer på.
  • Fortæl, hvorfor du gerne vil med på FSTA’s Årskonference.
  • FSTA skal senest have modtaget mailen den 18. september. Senest mandag den 25. september får du at vide, om du har fået tildelt en plads.

FSTA’s Årskonference finder sted på Hotel Comwell i Kolding, og FSTA betaler frokost på dagen.

Se torsdagens program og læs reportagen fra konferencen i 2016.