28

nov 2016

1. netværksmøde

Det første møde i ventilationsnetværket fandt sted den 28. november 2016 hos Halton med 14 fremmødte deltagere.

Læs referatet fra opstartsmødet, hvor det bl.a. blev drøftet, hvad der skal være omdrejningspunktet for arbejdet i fagnetværket.