09

nov 2016

Årsmøde i DS-CS 2016

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne, DS-CS, holder Årsmøde den 9.-10. november 2016 på Nyborg Strand.

Gennem foredrag præsenteres aktuelle og relevante emner inden for sundhedsvæsenet, særligt om centralsterilisering, operationer og infektionshygiejne.

På Årsmødet deltager mere end 200 sygeplejersker (fortrinsvis hygiejnesygeplejersker og sygeplejersker på sterilcentraler og operationsafdelinger), læger (fortrinsvis mikrobiologer og kirurger), farmaceuter, sygehusmaskinmestre og administratorer. Hertil kommer firmaer, som fremstiller og forhandler udstyr til sygehusene.

Programmet og tilmelding offentliggøres senere på året på hjemmesiden.