16

mar 2017

2. netværksmøde

Det andet møde i FSTA’s fagnetværk om ventilation blev afholdt torsdag den 16. marts 2017 hos Oluf Jørgensen A/S med 15 deltagere.

Temaerne for det andet møde var generelle luftskifter og ventilationsbehov på sygehusene, ventilation med ringbundne kanaler, COføler kontra VOC føler og dimensionering af luftskiftet ved nybyggeri og renovering.

Der var fire faglige indlæg:

Læs referatet fra mødet.

Du kan også hente standarden fra ASHRAE “Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality” om afstand mellem indtag og afkast.

Det tredje møde i ventilationsnetværket finder sted torsdag den 15. juni kl. 9.30-14.00 hos TROX Danmark på adressen Lysholt Allé 10 i Vejle. Peter Thygesen Nielsen og Klaus Eliasen er dagens værter.

Fagnetværket består aktuelt af 27 medlemmer. Hvis du ønsker at deltage i mødet og blive en del af ventilationsnetværket, kan du kontakte bestyrelsesmedlem Thorkil Vandborg.