21

aug 2017

Femte møde: medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det femte møde i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, finder sted mandag den 21. august 2017 kl. 9.30-14.00.

John Meistrup, funktionsleder på Odense Universitetshospital,  vil være vært for mødet.

Fagnetværksgruppen består aktuelt af 31 medlemmer og har til formål at udveksle viden og erfaringer om hospitalsrelaterede gasser/luftarter. På møderne drøftes relevante og aktuelle temaer og problematikker inden for fagområdet.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket om medicinske gasser, kan du kontakte bestyrelsesmedlem og tovholder Thorkil Vandborg.