21

aug 2017

5. netværksmøde

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Mandag den 21. august 2017 mødtes medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, på Odense Universitetshospital. Her var funktionsleder, John Meistrup, vært for mødet.

Temaet for det femte netværksmøde var den gode proces i en byggesag i relation til medicinske luftarter.

Der var to faglige oplæg:

  • Den gode proces i forbindelse med udførelse af medicinske luftartinstallationer v. Lars Sloth, maskinmester ved Region Nord, afsnit Syd
  • Commissioning i forhold til luftarter: Hvordan kan commissioning bidrage til at sikre en god byggeproces? v. Jesper Tanggaard, Sweco.

Du kan læse referatet og se dokumenter fra mødet – heriblandt en skitse af den gode byggeproces og oplægget om commissioning.