24

apr 2017

4. netværksmøde

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Mandag den 24. april 2017 mødtes medlemmerne i FSTA’s fagnetværk om hospitalsrelaterede gasser/luftarter for fjerde gang.

Mødets tema var de to anlægstyper diatermi og anæstesi. Formålet med mødet var at skabe en ensartet forståelse af opbygningen af de to anlægstyper.

Maskinmester Lars Sloth fra Aalborg Universitetshospital var vært på mødet, der fandt sted på Aalborg Universitetshospital.

Læs referatet.