06

nov 2018

Andet møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Medlemmerne af FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler mødes tirsdag den 6. november 2018 kl. 10-15.

Niras (Ceres Allé 3 i Aarhus C) vil være dagens vært.

Fagnetværksgruppen består pt. af ni medlemmer og har til formål at udveksle viden og erfaringer om kritiske forsyninger på hospitalerne.

Netværket planlægger at udarbejde en sygehusvejledning på området med udgangspunkt i Uptime Institute’s ”Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance”. Det skal gøre det muligt at se, hvordan forsyningssystemerne bør opbygges, og vurdere, om et forsyningssystem til et område eller en funktion opfylder kravene til rådighedsgrad.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket, kan du kontakte Steffen Carl Jacobsen, der er bestyrelsessuppleant i FSTA, tovholder på fagnetværket og til daglig arbejder som teknisk chef på Aalborg Universitetshospital.

Læs mere om netværket og find referater og materialer fra de tidligere møder.