18

maj 2017

Fremtidens laboratorie

Laboratorier konference

På universiteter, hospitaler og i private industrier skal der investeres massivt i laboratorier i de kommende år, men hvad skal laboratorierne rumme, så de både fungerer nu og i fremtiden?

Forskningen er under konstant udvikling, og kravene til sikkerhed, arbejdsmiljø og avancerede arbejdsprocesser bliver større. Automatisering, robotter, personlig medicin, hygiejne, GMO, smittefare og nanoteknologi er bare nogle af de nøgleord, som Nohrcon sætter fokus på med konferencen “Fremtidens laboratorie 2017”.

Det finder sted torsdag den 18. maj 2017 kl. 9-17 på Radisson Blu Royal Hotel i København V.

Du kan bl.a. deltage i foredrag om indretning, krav, ibrugtagning og drift af laboratorier.

Dagen byder også på to besøg hos Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød, der huser et af verdens mest innovative og patientsikre systemer til håndtering og analyse af blodprøver, og Marinbiologisk Sektion på Københavns Universitet, der har fået foretaget en omfattende ombygning af laboratorierne.

Konferencen henvender sig til alle, som er interesseret i udvikling, byggeri og planlægning af fremtidens laboratorier i private og offentlige virksomheder samt organisationer.

Der er også mulighed for at blive udstiller, ligesom konferencen giver en unik mulighed for at møde andre engagerede fra branchen.

Se det fulde program, hvad det koster at deltage og tilmeld dig konferencen.