04

okt 2017

Generalforsamling 2017

I forbindelse med Årskonferencen 2017 afholder FSTA den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 4. oktober 2017 kl. 16.30-17.30 på Hotel Comwell i Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Dagsordenen udsendes til medlemmerne senest den 4. september og offentliggøres på hjemmesiden senest den 20. september.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt og være modtaget af formand, Kaj Hyldgaard, senest onsdag den 13. september.

På den årlige generalforsamling skal der vælges medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består nu af syv medlemmer og to suppleanter. Hvis du går med et ønske om at stille op til en bestyrelsespost, suppleantpost eller kritisk revisor, skal du ligeledes sende en skriftlig meddelelse til Kaj Hyldgaard senest onsdag den 13. september. Husk at meddele om du ønsker at stille op til bestyrelse, suppleant eller begge poster samt posten som kritisk revisor.

For at kunne håndtere stemmeafgivelse på generalforsamlingen vil der ved indgangen til generalforsamlingslokalet blive uddelt stemmekort. Der er én person pr. medlemskab, som kan afgive stemme på FSTA’s generalforsamling. Den person, der først møder op til generalforsamlingen fra en medlemsvirksomhed, får udleveret stemmekort.

FSTA’s bestyrelse håber, at den kommende generalforsamling vil føre foreningen sikkert videre i alle medlemmers interesse.