08

nov 2016

3. netværksmøde

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Tirsdag den 8. november 2016 mødtes 20 deltagere fra FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser på Aarhus Universitetshospital, hvor maskinmester Hans H. Bloch var vært for det tredje møde i netværkgruppen, der havde anlægstyper og systemopbygning som omdrejningspunkt.

Formålet er at sikre, at sygehusene har tekniske installationer og anlæg, der understøtter en sikker patientbehandling.

På de forrige møder er det bl.a. blevet besluttet, at fagnetværksgruppen skal udarbejde et tillæg til FSD’s rekommandation, som er blevet et vigtigt værktøj for rådgivere og bygherrer i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne.

Du kan læse referatet fra det tredje møde og hente oplægget om Centrale vakuumforsyninger til hospitalssektoren, som Steen Rasmussen fra Granzow A/S bidrog med.