23

jan 2019

Ottende møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, mødes onsdag den 23. januar 2019 kl. 9.30-14.30.

Mødet finder sted hos Busch Vakuumteknik, hvor der vil være forskellige indlæg om bl.a. regler for AGS og erfaringer med AGS fra DNU.

Fagnetværksgruppen består af omkring 40 medlemmer, der mødes for at udveksle viden og erfaringer om hospitalsrelaterede gasser/luftarter. På møderne drøftes relevante og aktuelle temaer og udfordringer inden for fagområdet.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket om medicinske gasser, kan du kontakte bestyrelsesmedlem og tovholder Thorkil Vandborg.