12

mar 2019

Tredje møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Medlemmerne af FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler mødes for tredje gang tirsdag den 12. marts 2019 kl. 10-13.30.

Schneider Electric, Silcon Alle 1 i Kolding, vil være dagens vært.

Fagnetværksgruppen består pt. af 25 medlemmer og har til formål at udveksle viden og erfaringer om kritiske forsyninger på hospitalerne.

Netværket ønsker at udarbejde en vejledning om kritiske forsyninger på hospitalerne med udgangspunkt i Uptime Institute’s ”Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance”. Det skal gøre det muligt at se, hvordan forsyningssystemerne på hospitalerne bør opbygges og vurdere, om et forsyningssystem til et område eller en funktion opfylder kravene til rådighedsgrad.

Dagsorden på mødet:

 • Præsentation af deltagerne
 • Opsamling fra 2. møde, referat
 • Præsentation og drøftelse af arbejdsgruppernes arbejde siden sidst:
  – Arbejdsgruppe1 vedr. eltekniske installationer: SCJ, MJ, CBH, HG
  – Arbejdsgruppe 2 vedr. VVS og ventilationstekniske installationer: BBP, SG, TH, AB, PON
 • Gennemgang/diskussion af begrebet ”Vedligehold under drift” (krav til Niveau 3) ved SCJ
 • Opsamling af deltagernes erfaringer og læring af udfald af kritiske forsyninger i en fælles ERFA bog
 • Næste møde
 • Evt.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket, kan du kontakte Steffen Carl Jacobsen, der er bestyrelsessuppleant i FSTA, tovholder på fagnetværket og til daglig arbejder som teknisk chef på Aalborg Universitetshospital. Netværket savner især en større deltagelse fra hospitalernes drifts- og tekniske afdelinger.

Læs mere om netværket og find referater og materialer fra de tidligere møder.