07

apr 2017

Udstiller på Årskonferencen 2017

Udstiller tilmelding FSTA Aarskonference 2017

Planlægningen af FSTA’s Årskonference, der foregår den 4.-6. oktober 2017 på Hotel Comwell i Kolding, er i fuld gang.

FSTA indkalder nu tilkendegivelser om interesse i at udstille på Årskonferencen 2017. Tilkendegivelsen gives ved tilmelding på nedenstående formular og skal være givet inden den 5. maj for at blive taget i betragtning. Bemærk at tilmelding kræver et login, som er sendt til firmamedlemskabets kontaktperson.

  • Som udstiller skal man have et firmamedlemskab i FSTA og have betalt kontingent for året.
  • Prisen for en udstillingsstand, der er ca. 3 x 3 meter, er kr. 22.500 ekskl. moms. Forplejning og deltagelse i middage for én standsperson er inkluderet i prisen. Overnatning arrangeres særskilt. Eventuelle øvrige standspersoner betales der for pro rata efter forbrug (forplejning, middage og overnatning).
  • Opstilling af stand kan ske fra onsdag den 4. oktober kl. 12.00. Standen skal være færdigopstillet kl. 16.00 samme dag. Nedtagning kan ske fredag den 6. oktober fra kl. 13.00.

Da der kun er 36 udstillingspladser til rådighed, vil vi formodentlig komme i den situation, at der må laves en prioritering af, hvem der får tildelt en udstillingsplads. Denne prioritering foretages af bestyrelsen.

Bestyrelsen sigter på at kunne meddele bekræftelse eller afslag på anmodning om udstillingsplads ultimo maj. Herefter skal de, der er blevet tildelt en udstillingsplads, bekræfte og oplyse ordre nr. eller lignende, hvis dette er en forudsætning for korrekt faktureringsmæssig håndtering. Efter dette vil der blive fremsendt en faktura, der skal være betalt inden den 15. august 2017. Ved manglende rettidig indbetaling vil udstillingspladsen blive tilbudt til anden side.

Skriv adgangskoden her: Send