Kritiske forsyninger

Der bliver bygget rigtigt meget nyt på hospitalerne i disse år, og der er mange holdninger og tilgange til, hvordan man laver kritiske forsyninger på hospitalerne. Formålet med dette fagnetværk er erfaringsudveksling om, hvordan kritiske forsyninger på hospitaler bør opbygges for at opnå en ønsket rådighedsgrad, og hvilken arkitektur af forsyningssystemerne der giver mest rådighedsgrad for pengene.

Fagnetværket stiler også mod at udarbejde en sygehusvejledning på området med udgangspunkt i Uptime Institute’s ”Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance”. Det skal gøre det muligt at se, hvordan forsyningssystemerne bør opbygges, og vurdere, om et forsyningssystem til et område eller en funktion opfylder kravene til rådighedsgrad.

Her på siden kan du finde referater og materialer fra møderne.

Det andet møde i FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler finder sted den 30. august 2018 kl. 10 hos Niras i Aarhus.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket, kan du kontakte Steffen Carl Jacobsen, der er bestyrelsessuppleant i FSTA, tovholder på fagnetværket om kritiske forsyninger og til daglig arbejder som teknisk chef på Aalborg Universitetshospital.

12
apr
2018

1. netværksmøde

Kritiske forsyninger hospitaler

Det første møde i FSTA’s nye fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler fandt sted den 12. april hos Coromatic i Odense. Læs referatet og se materialerne, der blev gennemgået på mødet.