Materialer & links

Hospital drift arkitektur teknik

Vejledninger og materialer

Ventilation på operationsstuer
Ventilation i rum med invasive indgreb, herunder OP-stuer
Vejledning fra FSD og FSTA, version 1.0, 1. september 2014

Bilag til ovenstående vejledning:
Tilstrækkeligt flow af udeluft for arbejdsmiljøet  – recirkulation

Arbejdstilsynets svar/accept på ovenstående bilag:
Tilstrækkeligt flow af udeluft for arbejdsmiljøet på operationsstuer

Medicinske gasser
Rekommandation for medicinske gasser
Vejledning fra FSD, projektering – etablering – drift, version 2, 2012

Kontrolprogram for medicinske gassystemer
Vejledning fra FSD, version 1, 2014

Kontrolprogram for medicinske gasser
Kontrolskemaer fra FSD, version 1, 2014

VVS
Brugsvand på hospitaler – Sikring af hygiejnisk kvalitet
Udarbejdet af en tværregional projektgruppe under Danske Regioner

Relevante links

Godt Sygehus Byggeri
Danske Regioner, regionernes politiske interesseorganisation, giver mulighed for at følge de nye sygehusbyggerier og få indsigt i udbud og processer.

Dansk Standard
Fonden Dansk Standard arbejder målrettet på at højne kvaliteten i det danske samfund gennem standardisering og miljømærkning og styrker væksten i det danske erhvervsliv.

IFHE’s digitale årsmagasin 2016
Læs årsmagasinet ”IFHE Digest” for 2016 fra International Federation of Hospital Engineering (IFHE), hvor du kan få viden om sygehus- og sundhedssektoren inden for områderne teknik, drift, udstyr, vedligeholdelse, byggeri m.m.

IFHE’s digitale årsmagasin 2015
I sit årsmagasin ”IFHE Digest” for 2015 formidler International Federation of Hospital Engineering (IFHE) viden om sygehus- og sundhedssektoren inden for områderne teknik, drift, udstyr, vedligeholdelse, byggeri m.m.