Fremtidens logistik

Driften af et moderne hospital er på mange områder kompleks. Forsyningen af varer er udfordrende
og ressourcekrævende, de rigtige varer skal være tilgængelige på bestemte steder og tidspunkter,
og mange processer samt arbejdsgange skal optimeres for at opnå større effektivitet.

Ifølge sygehusplanlægger Michael Møller og logistikekspert Claus Fabricius fra Alectia bør fremtidens forsyningssystem til hospitalerne baseres på centrale enheder: Et regionalt lager for forbrugsartikler, en fælles sterilcentral og et fælles køkken, vaskeri og apotek. Det forudsætter ikke blot en standardisering af fx transportvogne, men at der også etableres fælles platforme for den IT-mæssige understøttelse af forsyningssystemet.

Effektivitet og sikkerhed i fremtidens logistikløsninger bør derfor tage udgangspunkt i fem fokusområder:

• Standardisering af IT, automationsplatforme og integrationsværktøjer der sikrer, at IT-applikationer og automationsløsninger kan kommunikere med hinanden og anvendes på de enkelte hospitaler og på tværs af hospitalerne.

• Opbygning af fælles og centraliserede stamdata for varerne. Herved skabes der transparens og potentiale for synergi i fælles indkøb.

• Entydig identifikation (ID) af varer, transportvogne, udstyr, lokationer m.m.

• Standardisering af bæremedierne af information fx WLAN, WiFi, RFID, tags, stregkodelabels m.v.

• Tilpasning af udstyr der indgår i forsyningen, fx koordineret størrelse på transportvogne og bure.

I regionerne er der flere initiativer i gang om standardisering. I Region Hovedstaden opføres der bl.a. to sterilcentraler, hvor der kræves varestamdata for sterilvarerne.

Ovenstående indlæg er et uddrag fra artiklen “En tredjedel af sygehusenes kvadratmeter er i kritisk stand” i Hospital Drift & Arkitektur nr. 2 2015. Artiklen er skrevet af Michael Møller, sygehusplanlægger, og Claus Fabricius, logistikekspert, fra Alectia.

Læs hele artiklen på side 15.

Foto: C.F. Møller. Tegnestuen C.F. Møller regner med, at den nye sterilcentral på Rigshospitalet kommer til at se sådan ud.