Kommentering af standard

På sidste årsmøde, afholdt i FSD regi, blev det aftalt mellem Henning Pedersen og Elsebeth Tvenstrup, at FSTA medlemmer skulle have mulighed for at kommentere standarden omkring rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper.

Henning Pedersen har derfor været med i arbejdsgruppen. Det lange seje træk nærmer sig sin afslutning, og standarden en nu klar til høring.

Læs høringsversionen 2012 fra Statens Serum Institut her.

Indlæg af Henrik Munch Sørensen