Kvadratmeter i kritisk stand

En ny rapport fra Rambøll viser, at der er et stort behov for ombygning, vedligehold og indkøb af IT og medico-udstyr på de sygehuse, der ikke er tildelt kvalitetsfondsmidlerne.

Omkring 3,8 millioner kvadratmeter, eller en tredjedel af sygehusenes kvadratmeter, er i så kritisk stand, at de kræver investeringer for at opretholde et acceptabelt kvalitetsniveau. Ifølge rapporten er der behov for et gennemsnitligt investeringsbehov på 5,1 milliarder kroner årligt over de næste 10 år. Det er dobbelt så meget som anlægsrammen i økonomiaftalen for 2015.

”Sygehusene har et stort efterslæb med hensyn til vedligehold. Der er behov for investeringer for, at de kan opretholde en acceptabel stand. Hvis der ikke investeres i større omfang end i dag, vil en større del af bygningsmassen forfalde, og det kan få betydning for kvaliteten af den behandling, patienterne får,” siger Frederik Silbye, seniorkonsulent hos Rambøll Management Consulting, der har kortlagt investeringsbehovet for Danske Regioner.

Det vurderes, at knap 70 procent af regionernes nuværende bygningsmasse i 2024 vil være under den kritiske tilstandsgrænse, hvor bygningen har nedsat funktion med fare for følgeskader, hvis ikke der investeres i vedligehold.

Ovenstående indlæg er et uddrag fra artiklen “En tredjedel af sygehusenes kvadratmeter er i kritisk stand” i Hospital Drift & Arkitektur nr. 1 2015.

Læs hele artiklen på side 11.