Ny vejledning om ventilation

En arbejdsgruppe bestående af deltagere fra tekniske afdelinger på sygehusene, hygiejneorganisationerne i regionerne, Statens Seruminstitut og rådgivere har udarbejdet en ny FSTA/FSD vejledning om ventilation på operationsstuer.

Den omdiskuterede mini MTV rapport (medicinsk teknologivurdering) fra Sundhedsstyrelsen konkluderede i 2011, at der ikke er evidens for, at LAF (Laminar Air Flow), ofte nedadrettet luftstrøm hvor, luften blæses i stråler direkte ned mod patienten, medfører færre infektioner.

Det var bl.a. denne konklusion, som førte arbejdsgruppen til den nye vejledning, idet vejledningen fra 1998 beskrev nødvendigheden af at installere LAF, hvis målet var ultrarene operationsstuer.

I Region Nordjylland har man i de senere år foretaget en række hygiejniske målinger på operationsstuer, som viser, at de infektionshygiejniske krav ved brug af LAF er overholdt. LAF opfylder altså kravene, men arbejdsgruppen bag den nye vejledning savner målinger fra ultrarene operationsstuer med TAF (Turbulent Air Flow), hvor luften blæses diffust rundt i rummet, for sammenligning af resultater.

”Efter at mini MTV’en har fastslået, at der ikke er evidens for, at en LAF-løsning er pengene værd, kunne det være interessant, hvis flere hospitaler vil foretage måling på LAF-stuer og TAF-stuer for at analysere deres respektive, infektionshygiejniske niveauer og om muligt forekomsten af infektioner samt indgå i vidensdeling om emnet,” siger Kaj Hyldgaard, næstformand i FSTA og Teknisk Koordinator på Nyt Ålborg Universitetshospital.

Der er stadig delte meninger om LAF contra TAF, men arbejdsgruppen er dog enige om, at LAF stadigvæk er en mulig og god løsning, hvis man ønsker et ultrarent miljø i operationsstuerne med max 10 stk. CFU (Colony Forming Unit) pr. kubikmeter (ultraren) luft, og hvis mange personer skal opholde sig i operationsstuen samtidigt.

Det vil således være et begrænset antal personer, der kan arbejde i operationsstuer uden LAF, hvis man ønsker at holde sig under grænseværdien, medmindre personalet iføres højeffektiv renrumsbeklædning.

Målgruppen for vejledningen omfatter alle interesserenter med opgaver i og omkring operationsstuer herunder bygherre, rådgiver, hygiejneorganisationen, leverandør, driftsorganisation for teknisk drift såvel som det kliniske driftspersonale.

Stiller disse personer sig selv samtlige spørgsmål, der findes i vejledningen, vil de komme ret langt i etableringen af en operationsstue, der tager højde for de gængse problemstillinger og med god chance for, at operationsstuen får en høj hygiejne- og patientsikkerhed.

Læs artiklen om tilblivelsen af den nye vejledning i HVAC magasinet her.

Ovenstående indlæg er et uddrag fra artiklen “LAF-konklusion første FSD og FSTA til vejledning om ventilation på OP-stuer” i Hospital Drift & Arkitektur nr. 6 2014, der er skrevet af Ib Erik Christensen.

Læs hele artiklen på side 4 og 5 her.

Find vejledningen her.