Nye kræfter og gamle kendinge

81 personer mødte op til FSTA’s ordinære generalforsamling den 7. oktober, som traditionen tro indledte den årlige konference i Kolding.

Generalforsamlingen bød bl.a. på valg af fem ud af de syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Fire nye medlemmer stillede op til en bestyrelsespost, og FSTA er utroligt glade for, at der i større grad er interesse blandt medlemmerne for at tage del i bestyrelsesarbejdet.

Den nykonstituerede bestyrelse kan byde velkommen til Michael Møller, der er markedschef for hospitaler i ALECTIA og nu også nyt bestyrelsesmedlem i FSTA. Steffen Carl Jacobsen, teknisk chef på Aalborg Universitetshospital er som suppleant også et nyt ansigt i bestyrelsen.

FSTA’s bestyrelse består nu af formand Kaj Hyldgaard, næstformand og kasserer Mogens Thrane, sekretær Claus Niehburg Bernthsen, Jørgen Lindegaard, Finn Sørensen, Michael Møller, Thorkil Vandborg og de to bestyrelsessuppleanter Svend Christiansen og Steffen Carl Jacobsen.

Se de enkelte bestyrelsesmedlemmer og find kontaktoplysninger.

På dagsordenen var også bestyrelsens forslag om en tilpasning af FSTA’s vedtægter i § 2. Formål under Stk. 1. De 36 stemmeberettigede stemte for tilføjelsen, som altså nu er førstegangsgodkendt. Ændringen kan først foretages endeligt i vedtægterne, hvis et flertal også stemmer for forslaget til næste års generalforsamling.

Læs referatet fra den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling 1Generalforsamling 3Generalforsamling 2