Konkurrencer og projektforslag

Det danske hospitalsvæsen står frem til 2020 foran store investeringer i nye sygehusbyggerier.
Det drejer sig både om store universitetshospitaler, regionssygehuse og betydelige om- og tilbygninger på eksisterende sygehuse.

Det giver hospitalerne i Danmark en enestående chance for at skabe fremtidig innovation og udvikling.

Du kan her på siden læse om kvalitetsfondsprojekterne og udvalgte regionale projekter.

www.godtsygehusbyggeri.dk kan du få det fulde overblik over alle byggeprojekterne.

23
Mar
2015

Hospitalsenhed Midt på frierjagt

I forbindelse med den forestående udvidelse på 24.000 kvadratmeter af Regionshospitalet Viborg sender Hospitalsenhed Midt ni entrepriser ud i prækvalifikation. Blandt entrepriserne er råhus, ventilation, IT-netværk og elevator.

11
Mar
2015

Bud på Regionshospitalet Viborg

Hospitalsenhed Midt har valgt de fem entreprenørfirmaer, der får mulighed for at byde på opgaven om at støbe fundamentet til det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg.

27
Jun
2014

Nyt OUH

I byggeriet af Nyt OUH sammenlægges Somatisk hospital og Psykiatri. Det betyder, at der fremover kan laves helhedsdiagnoser og behandlingsforløb målrettet det hele menneske, altså både krop og sind, samme sted. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

Hent flere Konkurrencer og Projektforslag
13
Jun
2014

Nyt Hospital Nordsjælland

Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020 sammenlægger de tre hospitaler i Nordsjælland i et nyt akuthospital. Det nye hospital bygges ved Overdrevsvejen, tæt ved Hillerød by, og bliver dermed del af et helt nyt byudviklingsområde med ny station i grønne omgivelser. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

Det Ny Rigshospital

Byggeriet tager afsæt i Rigshospitalets visioner og målsætning om at understøtte tværfaglig behandling og patientforløb. Der bliver opført parkeringshus og patienthotel samt nye bygninger, der skal huse nogle af hospitalets nuværende afdelinger. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

DNV Gødstrup

Det blev med akutplanen 2007 besluttet, at der skulle bygges et nyt fagligt ambitiøst hospital i Vestjylland. Visionen for Det Nye Hospital i Vest er, at hospitalet er patientens hospital. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

Ny retspsykiatri Sct. Hans

Ny Retspsykiatri Sct. Hans samler Region Hovedstadens retspsykiatriske funktioner på den østlige del af matriklen. Projektet omfatter nybyggeri på 25.000 bruttokvadratmeter med 126 sengepladser og tilgodeser regionens fremtidige behov for lukkede retspsykiatriske sengepladser. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

Nyt Hospital Bispebjerg

På Bispebjerg Hospitals matrikel skal frem til 2025 bygges et unikt hospital og psykiatri. Det nye hospital og psykiatri skal rumme Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som fusionerer, samt Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

Nyt Hospital Herlev

I Region Hovedstadens hospitalsplan er Herlev Hospital udpeget til at være et af de store akuthospitaler i regionen. Med Nyt Hospital Herlev skabes nye rammer, der kan rumme den øgede aktivitet, varetage opgaven som akuthospital og tilbyde tidssvarende rammer for familier på områderne fødsler og børnesygdomme. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

Nyt Hospital Hvidovre

Nyt Hospital Hvidovre omfatter både ombygninger i det eksisterende hospital og nyt byggeri. Det nye byggeri skal rumme akutmodtagelse, kvinde-barn-center og hjerteafdeling. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

Nyt Psykiatrisygehus Slagelse

I forbindelse med Slagelse somatiske sygehus opføres et nyt psykiatrihospital, der samler psykiatrifunktionen i Region Sjælland. Konkret etableres der i alt 194 sengepladser, akutmodtagelse, ambulant behandlingsfunktion samt faciliteter for forskning og uddannelse. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg bygger til og om for at skabe et moderne og mere effektivt hospital med fuldt udbygget akutmodtagelse. Der er blandt andet opført et nyt patologisk institut og ombygget børneambulatorium og ny midlertidig akutafdeling, ligesom et nyt p-hus med 680 pladser er blevet indviet. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

Akutmodtagelse Slagelse Sygehus

Der opføres en ny fælles akutmodtagelse i tre etager. Byggeriet indeholder en akutafdeling med akutmodtagelse og 50 sengepladser samt et intensivt afsnit med 15 sengepladser og et afsnit til hjertepatienter med 20 sengepladser. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Byggeriet er en udbygning og renovering af Aabenraa Sygehus, som bliver til et akutsygehus med et optageområde på 230.000 indbyggere. Sygehus Sønderjylland arbejder ud fra strategiplanen “Kvalitet Døgnet Rundt”, hvor målet er, at sygehuset i alle sammenhænge leverer kvalitet døgnet rund. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

13
Jun
2014

Universitetssygehus Køge

Etablering af nyt universitetssygehus/hovedsygehus for Region Sjælland. Regionens vision er overordnet at skabe en sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og at skabe udvikling. Dette skal byggeriet af Universitetssygehus Køge være med til at understøtte. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

28
May
2014

DNU – Aarhus/Skejby

Projektets formål er at forbedre og effektivisere patientbehandlingen samt at styrke forskning og udvikling. Det gøres ved at samle alle de somatiske hospitalsafdelinger i Aarhus i et hospitalskompleks i Skejby, der efter udbygningen bliver Danmarks største. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

06
Mar
2014

Nyt Aalborg Universitetshospital

Nyt Aalborg Universitetshospital skal placeres i Aalborg Øst og bliver på ca. 135.000 kvadratmeter. Projektet omfatter også en strukturplan for hele området samt et nybyggeri til Aalborg Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet SUND. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

05
Mar
2014

Kolding Sygehus

Udbygningen af Kolding Sygehus omfatter bl.a. en ny stor hovedindgang, en helt ny Fælles Akut Modtagelse (FAM) og en ny 5-etagers sengebygning, der placeres ovenpå det eksisterende sygehus. Klik på billedet for at læse mere om projektet.

03
Mar
2014

Middelfart Retspsykiatri

Projektet koncentrerer sig om en etablering af en samlet og udvidet retspsykiatrisk funktion i Middelfart. Udvidelsen bliver på ca. 8.500 kvadratmeter. Klik på billedet for at læse mere om projektet.