Nyt om sygehusene

I FSTA ønsker vi at videndele i ordets fineste betydning. Vi vil meget gerne dele vores viden og erfaringer med medlemmer og andre interesserede.

Her kan du læse nyheder og indlæg fra FSTA om nye løsninger og udfordringer inden for sygehusteknik og -arkitektur.

Du kan også byde ind med egne nyheder og synspunkter om sygehusteknik, arkitektur, drift, planlægning, udfordringer og løsninger.

Send dit indlæg til bestyrelsen på info@fsta.dk – vi er interesseret i alle former for indlæg, dog undtagen produktmarkedsføring.

18
Dec
2017

FSTA søsætter to nye fagnetværk

FSTA konference oktober 2017

I 2018 igangsætter FSTA to nye fagnetværk med fokus på henholdsvis forsyningssikkerhed på hospitalerne og commissioning i sygehusbyggeri. Er du medlem af FSTA, og er du interesseret i at være med i en af disse fagnetværk? Læs mere.

23
Oct
2017

Beretning fra Årskonferencen

Læs beretningen fra FSTA’s Årskonference, hvor mere end 200 professionelle aktører med interesse i drift, teknik, byggeri og arkitektur på sygehusene deltog.

23
Oct
2017

Sådan gik generalforsamlingen

Læs, hvordan FSTA’s ordinære generalforsamling forløb onsdag den 4. oktober 2017.

Hent flere nyheder
28
Jun
2017

Er du studerende?

FSTA udlodder 10 gratis pladser til engagerede studerende med interesse i hospitals- og sundhedssektoren, som får mulighed for at deltage på FSTA’s Årskonference torsdag den 5. oktober 2017 på Hotel Comwell i Kolding.

05
Mar
2017

Dialog om vandtågeanlæg

FSTA temadag om vandtaageanlaeg

Omkring 60 personer deltog i FSTA’s temadag om vandtågeanlæg (AVS-anlæg) på hospitalerne den 2. februar 2017, og dagen bød på en god dialog om både fordele og ulemper. Læs mere om, hvordan dagen forløb.

05
Mar
2017

Oplev entreprenant sværvægter

Den nordjyske entreprenør og erhvervsmand, Lars Bonderup Bjørn, skyder FSTA’s Årskonference i gang onsdag den 4. oktober 2017 med et inspirerende foredrag om bl.a. virksomheder, forretninger, organisationer og mennesker i forandring.

02
Feb
2017

Fagnetværk: Et høringsorgan

El-sikkerhed

FSTA arbejder kontinuerligt på at blive et stærkt fagligt forum og håber på at kunne opnå status som høringsorgan for styrelser, ministerier og andre myndigheder, fastslår formand Kaj Hyldgaard. Klik her for at læse mere.

07
Nov
2016

Præg Årskonferencen 2017

FSTA’s bestyrelse begynder allerede nu at planlægge indholdet til næste års konference. Vi håber, vores medlemmer har lyst til at præge programmet. Har du forslag til foredragsemner, der kunne være fagligt interessante, vil vi meget gerne høre fra dig. Klik her for at læse mere.

07
Nov
2016

Første møde: Ventilationsnetværk

Mandag den 28. november kan du deltage i det første møde i FSTA’s fagnetværksgruppe, der har ventilation som omdrejningspunkt. Det finder sted hos Halton i Hørning. Klik for at læse mere om fagnetværket.

07
Nov
2016

Vellykket Årskonference 2016

Omkring 285 professionelle aktører inden for sygehusbyggeri og hospitalsdrift deltog i FSTA’s Årskonference, der fandt sted den 12.-14. oktober 2016 i Kolding. Læs beretningen og bliv klogere på, hvorfor de mange deltagere og udstillere synes, at Årskonferencen er vigtig at deltage i.

07
Nov
2016

Sådan gik generalforsamlingen

64 personer deltog i FSTA’s generalforsamling, som åbnede Årskonferencen den 12. oktober 2016. Foruden valg af bestyrelse var tilpasning er vedtægter, fagnetværk og samarbejder i Europa og globalt på agendaen. Læs mere om, hvordan generalforsamlingen 2016 gik.

09
May
2016

Beretninger fra IFHE 2016

Fire bestyrelsesmedlemmer og en række medlemmer i FSTA deltog i The International Federation of Hospital Engineering (IFHE) verdenskongres, der fandt sted i Haag i Holland den 17.-20. april. Læs mere om konferencen.

06
Nov
2015

Opstart gruppe: Medicinske gasser

FSTA ønsker at starte en fagnetværksgruppe med “medicinske gasser” som fokusområde. Alle med interesse og faglig viden inden for medicinske gasser er velkomne til at give sin interesse for fagnetværksgruppen til kende senest den 15. december. Læs mere.

06
Nov
2015

Ønsker til Årskonferencen 2016

FSTA vil gerne opfordre medlemmer og andre med interesse i FSTA’s Årskonference til at bidrage med ønsker til næste års foredrag. Forslag til foredragsemner skal sendes senest den 1. december. Læs mere.

26
Oct
2015

Betydningsfuld Årskonference

Høj faglighed og højt humør prægede FSTA’s Årskonference den 7.-9. oktober 2015, hvor ca. 230 deltagere med interesse og kompetencer inden for sygehusteknik og -arkitektur deltog. Heriblandt rådgivere, arkitekter, entreprenører, udstillere samt projekt- og driftsansvarlige på hospitaler.

26
Oct
2015

Helbredende arkitektur i Kolding

Som afslutning på FSTA’s årskonference 2015 fik 30 deltagere mulighed for at besøge kvalitetsfondsprojektet Sygehus Lillebælt i Kolding, der efter planen skal stå helt færdigt i 2017. Udbygningen omfatter bl.a. en ny stor hovedindgang, en ny Fælles Akutmodtagelse (FAM) og en ny fem-etagers sengebygning, der placeres ovenpå det eksisterende sygehus. Arkitekt Finn Sørensen fra Creo Arkitekter, der ...

26
Oct
2015

Nye kræfter og gamle kendinge

81 personer mødte op til FSTA’s ordinære generalforsamling den 7. oktober 2015. Her blev der bl.a. valgt et nyt bestyrelsesmedlem og en ny bestyrelsessuppleant. Læs mere om generalforsamlingen og den nykonstituerede bestyrelse.

22
May
2015

El-installationer på hospitaler

El-sikkerhed

Mere end 120 projekterende ingeniører, el-installatører, leverandører af el-materiel og driftsansvarlige på landets hospitaler deltog den 29. april i FSTA’s temadag om el-installationer og el-sikkerhed på hospitalerne. Her fik deltagerne ny viden, som gav grobund for nye ideer.

22
May
2015

Forsmag på de nye el-regler

El-regler 2016

Få en forsmag på de nye el-regler, som træder i kraft pr. 1. januar 2016. Sikkerhedsstyrelsen og Dansk Standard løftede lidt af sløret på et åbent dialogmøde, der blev holdt i Fredericia den 19. maj.

11
Mar
2015

Fremtidens logistik

Ifølge sygehusplanlægger Michael Møller og logistikekspert Claus Fabricius fra Alectia skal fremtidens hospitaler baseres på centrale enheder. Effektivitet og sikkerhed i fremtidens logistikløsninger bør også tage udgangspunkt i fem fokusområder.

03
Feb
2015

Kvadratmeter i kritisk stand

Omkring 3,8 millioner kvadratmeter, eller en tredjedel af sygehusenes kvadratmeter, er i så kritisk stand, at de kræver investeringer for at opretholde et acceptabelt kvalitetsniveau. Det viser en undersøgelse, der er foretaget af Rambøll for Danske Regioner.

27
Aug
2014

Ny vejledning om ventilation

En arbejdsgruppe bestående af deltagere fra tekniske afdelinger på sygehusene, hygiejneorganisationerne i regionerne, Statens Seruminstitut og rådgivere har udarbejdet en ny FSTA/FSD vejledning om ventilation på operationsstuer. Klik på overskriften for at læse mere.

16
Jun
2014

Nytænkning i Thórshavn

Der skal bygges en ny sygehusbygning på 10.000 kvadratmeter i Tórshavn på Færøerne. Den moderne sygehusbygning er beregnet til en pris på ca. 350 millioner kroner, og med bl.a. grøn energi og et elevatortårn som sengecenter er der nytænkning bag planerne. Klik på overskriften for at læse mere.