Nyt om sygehusene

I FSTA ønsker vi at videndele i ordets fineste betydning. Vi vil meget gerne dele vores viden og erfaringer med medlemmer og andre interesserede.

Her kan du læse nyheder og indlæg fra FSTA om nye løsninger og udfordringer inden for sygehusteknik og -arkitektur.

Du kan også byde ind med egne nyheder og synspunkter om sygehusteknik, arkitektur, drift, planlægning, udfordringer og løsninger.

Send dit indlæg til bestyrelsen på info@fsta.dk – vi er interesseret i alle former for indlæg, dog undtagen produktmarkedsføring.

06
Nov
2018

Dine forslag: Årskonferencen 2019

Forslag til indlæg på fstas Aarskonference 2019

Planlægningen til FSTA’s Årskonference i 2019 er så småt gået i gang. Bestyrelsen i FSTA opfordrer medlemmer og andre med interesse i drift, teknik og byggeri på landets hospitaler at dele ønsker, idéer og forslag til interessante indlæg og indlægsholdere.

06
Nov
2018

Sådan gik Årskonferencen 2018

FSTAs Årskonference 2018

I år deltog 258 deltagere, udstillere og studerende på FSTA’s Årskonference, der fandt sted på Hotel Nyborg Strand den 22.-24. oktober. De mange faglige indlæg og udstillingsstande gav rig mulighed for at udveksle ny viden og erfaringer forskellige faggrupper i mellem.

06
Nov
2018

Tak for stort fremmøde

71 personer deltog i FSTA’s syvende ordinære generalforsamling den 22. oktober 2018. I sin formandsberetning lagde Kaj Hyldgaard vægt på foreningens aktiviteter som temadage, fagnetværk og Årskonferencen, der støtter op om FSTA’s kerneformål om vidensdeling. Læs mere og hent referatet fra generalforsamlingen.

Hent flere nyheder
17
Sep
2018

Fagnetværk: Et stort aktiv i FSTA

Commissioning i sygehusbyggeri

Der er godt gang i FSTA’s fagnetværk om ventilation, el-installationer og medicinske gasser i relation til de danske sygehuse, hvor forskellige faggrupper finder fælles fodslag. Læs mere om, hvad der rører sig i de forskellige fagnetværk.

13
Sep
2018

Studerende på Årskonferencen

Udstiller tilmelding FSTA Aarskonference 2017

Studerende som læser til arkitekt, diplomingeniør, maskinmester eller andet inden for teknologi og byggeri på hospitalsområdet har mulighed for at få en gratis dagsbillet til FSTA’s Årskonference 2018. Læs mere om, hvordan du eller jeres praktikanter kommer i betragtning.

11
Apr
2018

Medlem til int. hospitalskongres

Grundfos BiooBoster spildevandsanlæg Herlev Hospital

FSTA sender et af vores medlemmer til international hospitalskongres i Australien. Jakob Søholm fra Grundfos BioBooster er nemlig blevet udvalgt som oplægsholder på verdenskongressen, hvor han skal dele sine erfaringer om en mere bæredygtig og decentral håndtering af spildevandsrensning på hospitaler.

11
Apr
2018

Årskonferencen åbnes med humor

Rune Green FSTA Aarskonference 2018 web

Humoristen Rune Green åbner ballet om mandagen, når FSTA’s Årskonference løber af stablen den 22.-24. oktober 2018 på Hotel Nyborg Strand. Humor har nemlig indflydelse på arbejdsglæden, og Rune Green vil klæde os på til at bruge mere humor i hverdagen.

11
Apr
2018

Hospital: Styr på ejerskab af data?

BIM og data management på hospitaler

Hospitalsledelsen skal have styr på ejerskabet af data. Det var en af hovedpointerne fra FSTA’s temadag den 31. januar 2018, der satte fokus på, hvordan Bygnings Informations Modellering (BIM) og Data Management kan bruges til både drift af hospitalerne og tilgangen til byggeri.

11
Apr
2018

To nye fagnetværk er nu i gang

Kritiske forsyninger hospitaler

FSTA’s nye fagnetværk om commissioning i sygehusbyggeri er nu i gang, og det første møde i endnu et nyt fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitalerne finder sted den 12. april 2018. Formålet med begge netværk er erfaringsudveksling og udvikling af en række brugbare værktøjer og standarder.

18
Dec
2017

FSTA søsætter to nye fagnetværk

FSTA konference oktober 2017

I 2018 igangsætter FSTA to nye fagnetværk med fokus på henholdsvis forsyningssikkerhed på hospitalerne og commissioning i sygehusbyggeri. Er du medlem af FSTA, og er du interesseret i at være med i en af disse fagnetværk? Læs mere.

23
Oct
2017

Beretning fra Årskonferencen

Læs beretningen fra FSTA’s Årskonference, hvor mere end 200 professionelle aktører med interesse i drift, teknik, byggeri og arkitektur på sygehusene deltog.

23
Oct
2017

Sådan gik generalforsamlingen

Læs, hvordan FSTA’s ordinære generalforsamling forløb onsdag den 4. oktober 2017.

28
Jun
2017

Er du studerende?

FSTA udlodder 10 gratis pladser til engagerede studerende med interesse i hospitals- og sundhedssektoren, som får mulighed for at deltage på FSTA’s Årskonference torsdag den 5. oktober 2017 på Hotel Comwell i Kolding.

05
Mar
2017

Dialog om vandtågeanlæg

FSTA temadag om vandtaageanlaeg

Omkring 60 personer deltog i FSTA’s temadag om vandtågeanlæg (AVS-anlæg) på hospitalerne den 2. februar 2017, og dagen bød på en god dialog om både fordele og ulemper. Læs mere om, hvordan dagen forløb.

05
Mar
2017

Oplev entreprenant sværvægter

Den nordjyske entreprenør og erhvervsmand, Lars Bonderup Bjørn, skyder FSTA’s Årskonference i gang onsdag den 4. oktober 2017 med et inspirerende foredrag om bl.a. virksomheder, forretninger, organisationer og mennesker i forandring.

02
Feb
2017

Fagnetværk: Et høringsorgan

El-sikkerhed

FSTA arbejder kontinuerligt på at blive et stærkt fagligt forum og håber på at kunne opnå status som høringsorgan for styrelser, ministerier og andre myndigheder, fastslår formand Kaj Hyldgaard. Klik her for at læse mere.

07
Nov
2016

Præg Årskonferencen 2017

FSTA’s bestyrelse begynder allerede nu at planlægge indholdet til næste års konference. Vi håber, vores medlemmer har lyst til at præge programmet. Har du forslag til foredragsemner, der kunne være fagligt interessante, vil vi meget gerne høre fra dig. Klik her for at læse mere.

07
Nov
2016

Første møde: Ventilationsnetværk

Mandag den 28. november kan du deltage i det første møde i FSTA’s fagnetværksgruppe, der har ventilation som omdrejningspunkt. Det finder sted hos Halton i Hørning. Klik for at læse mere om fagnetværket.

07
Nov
2016

Vellykket Årskonference 2016

Omkring 285 professionelle aktører inden for sygehusbyggeri og hospitalsdrift deltog i FSTA’s Årskonference, der fandt sted den 12.-14. oktober 2016 i Kolding. Læs beretningen og bliv klogere på, hvorfor de mange deltagere og udstillere synes, at Årskonferencen er vigtig at deltage i.

07
Nov
2016

Sådan gik generalforsamlingen

64 personer deltog i FSTA’s generalforsamling, som åbnede Årskonferencen den 12. oktober 2016. Foruden valg af bestyrelse var tilpasning er vedtægter, fagnetværk og samarbejder i Europa og globalt på agendaen. Læs mere om, hvordan generalforsamlingen 2016 gik.

09
May
2016

Beretninger fra IFHE 2016

Fire bestyrelsesmedlemmer og en række medlemmer i FSTA deltog i The International Federation of Hospital Engineering (IFHE) verdenskongres, der fandt sted i Haag i Holland den 17.-20. april. Læs mere om konferencen.

06
Nov
2015

Opstart gruppe: Medicinske gasser

FSTA ønsker at starte en fagnetværksgruppe med “medicinske gasser” som fokusområde. Alle med interesse og faglig viden inden for medicinske gasser er velkomne til at give sin interesse for fagnetværksgruppen til kende senest den 15. december. Læs mere.

06
Nov
2015

Ønsker til Årskonferencen 2016

FSTA vil gerne opfordre medlemmer og andre med interesse i FSTA’s Årskonference til at bidrage med ønsker til næste års foredrag. Forslag til foredragsemner skal sendes senest den 1. december. Læs mere.