Beretning fra Årskonferencen

Traditionen tro åbnede FSTA’s bestyrelse den årlige konference med den ordinære generalforsamling onsdag den 4. oktober 2017. I sin formandsberetning lagde Kaj Hyldgaard vægt på kernen i FSTA, nemlig vidensdeling. Det sker hele året rundt i de forskellige fagnetværk, ligesom vidensdeling i høj grad også er i centrum på FSTA’s Årskonference.

I år deltog mere end 200 professionelle aktører på konferencen, der alle har interesse i drift, teknik, byggeri og arkitektur på sygehusene.

I løbet af de tre dage kunne de mange deltagere udveksle viden og erfaringer – bl.a. i kraft af de 16 foredrag, 36 udstillingsstande og networking.

”Vi er glade for, at så mange kompetente mennesker hvert år deltager på FSTA’s Årskonference for at værne om godt sygehusbyggeri. Det er utrolig skønt at se, hvordan vi på ganske få dage kan dele viden og erfaringer om, hvordan vi kan løfte teknisk hospitalsdrift til et højere niveau,” siger Kaj Hyldgaard, formand i FSTA’s bestyrelse og teknisk koordinator på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Udviklingen i det danske sundhedsvæsen
Konferencen blev for alvor sparket i gang torsdag morgen, hvor Torben Mogensen, speciallæge dr.med. og tidligere vicedirektør for Hvidovre og Amager Hospital, satte fokus på udviklingen inden for sundhedsområdet. Han gav også sit bud på, hvordan fremtiden ser ud på de danske hospitaler.

Han pegede især på, at den teknologiske udvikling har været helt fantastisk de seneste 25 år. Det startede for alvor med kikkertoperationerne i starten af 80’erne, hvor operationstiden faldt, og det begyndte at gå bedre for patienterne.

”Liggetiderne på hospitalerne i Danmark er ekstremt korte i forhold til resten af verden. I dag er en gennemsnitlig dansk patient indlagt i 3,6 dage. For år tilbage var liggetiderne mellem syv og otte dage, mens patienterne i 50’erne lå i sengene i 14 dage,” sagde Torben Mogensen.

De korte liggetider skyldes især den nye teknologi og forskning, der i dag gør det muligt at gennemføre en kikkertoperation for galdesten og sende patienten hjem i god behold inden for to timer.

At der i dag er behov for færre senge, skyldes ifølge Torben Mogensen også, at man har opdaget, at patienterne har det bedre derhjemme end på hospitalet, da de har færre smerter, er gladere og trives i egne omgivelser.

Især på det medicinske område er der en forventning om en stadig reducering af liggetiden. Her ligger patienterne gennemsnitligt i en uge, og det mener Torben Mogensen formentlig kan gøres mere effektivt, hvis vi tager nye teknologier i brug:

”Telemedicin har været en stor skuffelse – ikke fordi det ikke er godt, eller fordi patienterne ikke er glade for det, men fordi det er blevet en add-on i stedet for en erstatning. Det har ikke været en besparelse. Alle håber, at den telemedicinske overvågning kan spare sengedage på det medicinske område, hvis det bliver tænkt ind på de nye sygehuse. Lægerne er bange for, at de overser noget på skærmene, når de ikke sidder med patienterne, men alle undersøgelser viser, at det ikke er tilfældet,” sagde han.

Ifølge Torben Mogensen kommer robotterne også til at få en stor betydning i fremtidens sundhedsvæsen. Han spår, at det er robotter, der om fem år tager blodprøver og giver svar, uden prøven har været i berøring med menneskehænder.

Bakterier og virusser var et andet vigtigt område, som Torben Mogensen tog fat på i sit foredrag. Han håber, at de nye hospitaler tænker på, hvordan man kan hindre spredningen af infektioner – især legionella.

Han fortalte, at man i undersøgelser på Hvidovre Hospital har brugt nudging for at forbedre hygiejnen. Nudging går ud på at få mennesker til at ændre adfærd til det ønskede ved at designe omgivelserne på en bestemt måde. I den konkrete undersøgelse skete der det, at der lød en høj hyletone, som alle kunne høre, hvis personalet og patienter gik ud fra toilettet uden at vaske hænder. Det havde den effekt, at langt flere vaskede hænder efter toiletbesøg.

”Jeg håber, de nye sygehusbyggerier tager hygiejnen alvorligt, fordi frygten for de resistente bakterier er med rette helt enorm. Det er en af de største udfordringer, vi står med i fremtiden,” sluttede Torben Mogensen.

Øger fagligheden på tværs af interessegrupper
FSTA er et fagligt fællesskab, der drives og udvikles på baggrund af en høj faglighed blandt medlemmerne.

Den høje faglighed gennemsyrer især FSTA’s Årskonference, hvor deltagere såvel som udstillere bidrager til at øge vidensniveauet og kvaliteten af sygehusdrift og -byggeri.

”Konferencen giver mig mulighed for at snakke med fagfæller om de tekniske udfordringer. Det er rigtig godt, at der fx bliver sat fokus på ventilation på operationsstuerne, hvor der mangler meget viden og forskning. Som bygherre er det vigtigt, at vi kan fodre rådgiverne med den nødvendige viden,” siger Anders Strandgaard Olsen, teknisk projektleder og commissioning leder på Nyt Akutcenter Viborg, og tilføjer:

”Her på konferencen kan jeg udveksle erfaringer og viden med de tekniske chefer og projektfolk – især i forhold til rene rum på operationsstuerne. Samtidig får jeg overblik over, hvad der rører sig på hospitalsområdet og kontakt til de personer, der sidder med lige netop de samme opgaver og udfordringer.”

Thomas Jelling Pedersen, der er FM-chef i Danmark hos teknik- og anlægsentreprenøren Wicotec Kirkebjerg, deltager bl.a. på FSTA’s Årskonference for at høre, hvad der rører sig på området:

”Vi er med på mange af de nye sygehusbyggerier og kan på konferencen dele vores egne erfaringer og selv lære nyt. Vi står for driften på Nyt Psykiatrisk Center i Skejby de kommende 25,5 år og har ansvar for alt det, den tekniske afdeling normalt har ansvar for. Derfor vil vi på konferencen også gerne i kontakt med nogle af udstillerne for at finde de bedste løsninger.”

Det er første gang, at Heidi Hørlin Baldersø, maskinmester i Region Hovedstaden – Center for Ejendomme, deltager på FSTA’s Årskonference, og hun kan godt se værdien:

”Det er meget informativt at være på konferencen og nemt at komme i snak med ligesindede om nuværende udfordringer og fremtidige løsninger. Det er samtidig nogle gode og brede foredrag, der giver en et godt indblik i, hvad der sker på hospitalsområdet, så jeg er ajour.”

Også blandt udstillerne er faglighed og ny viden en vigtig årsag til at deltage på FSTA’s Årskonference:

”Vi vil gerne være orienteret om, hvad der sker i branchen. Det hjælper os til at få indblik i, hvilke problematikker der er, så vi kan se, om vi kan hjælpe med at løse dem,” siger Kenn Pedersen, der er projektchef hos Simonsen & Weel.

Hos Strandmøllen, der har været udstiller på Årskonferencen i mere end 10 år, handler deltagelsen på konferencen ikke kun om at åbne døre til hospitalerne:

”Både på konferencen og i FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser er vi med til at skabe en højere faglighed, ligesom dialogen med de mange professionelle aktører på konferencen giver os inspiration til at skrive faglige artikler i FSTA’s fagblad,” fortæller Edmund Christiansen, salgskonsulent i Strandmøllen.

For Anne Mette Hansen og Bente Grau-Hansen, der er arbejdsmiljøkonsulenter i Region Midtjylland Fysisk Arbejdsmiljø, giver FSTA’s Årskonference god mulighed for at drøfte de problemstillinger og parametre, der skal være i orden, når det gælder arbejdsmiljøet for personalet på landets sygehuse.

”Region Midtjylland har udarbejdet designguides for hospitalsbyggerierne i regionen i forhold til fx dagslys, kunstigt lys og ventilation. Det er rigtigt interessant at tale med udstillerne om disse og gå i dialog om løsninger og muligheder på områder som akustik og belysning. Det er meget værdifuldt og noget, vi kan tage med videre,” siger Bente Grau-Hansen.

Se præsentationerne fra foredragsholderne.

Pleje og skabe nye relationer
Spørger man de mange deltagere og udstillere, hvorfor de er med på FSTA’s Årskonference, er svaret i langt de fleste tilfælde at pleje nuværende kontakter og skabe nye relationer.

Ifølge Henrik Dam, kompetencechef for renrum og VVS hos MOE, er det godt, at konferencen giver mulighed for at netværke, vidensdele, møde leverandører og skabe kontakt til sygehusene og regionerne.

At konferencen giver en unik mulighed for at komme i dialog med kunderne, er flere af udstillerne enige i:

”Vi får skabt en masse kontakter og holdt netværket ved lige. Det kan nemlig være svært i en travl hverdag, da de også er pressede på sygehusene. Konferencen er et rigtigt godt forum til at møde mange af vores eksisterende og potentielle kunder,” siger Kenn Pedersen, projektchef hos Simonsen & Weel, der på konferencen i år kunne fremvise den helt nye lægevask Alvo, som er skræddersyet til operationsstuerne.

Autronica Fire and Security har været udstiller på FSTA’s Årskonference i mindst 10 år. Og det er der en helt særlig grund til:

”Vi får mulighed for at finde og tale med de rigtige kontaktpersoner på sygehusene og åbne dørene hertil, så vi efterfølgende kan mødes på deres domæne. Det ville være rigtig svært at få en indgang til disse personer, hvis ikke vi var til stede på konferencen. De skifter jo også ud blandt de ansatte indimellem, så det er godt at få sat ansigt på. Det er helt klart en stor fordel for os at være her,” siger Joakim Grubbe, der er salgsingeniør.

At FSTA’s Årskonference er et vigtigt sted at være for virksomheder, der leverer systemer, rådgivning og udstyr til sygehusene, bliver igen og igen bekræftet af de mange udstillere, der kommer igen år efter år. En af dem er Siemens, der bl.a. varetager ESCO-projekter, BMS samt brand- og sikringssystemer for hospitalerne.

”Vi har været med som udstiller på Årskonferencen i mere end 15 år. Vi deltager for at vedligeholde vores gode relationer til sygehusdriften og andre interessenter. Vi vil gerne informere om de nye teknologier og fortælle, hvad der rører sig inden for vores marked,” siger Lennarth Hansen, salgsingeniør inden for bygningsautomatik hos Siemens, og fortsætter:

”Vi ville måske miste nogle af vores eksisterende relationer og gå glip af nye, hvis ikke vi var her. Samtidig bliver vi også selv klogere på, hvad der sker på sygehusområdet – fx i forhold til politiske beslutninger.”

Det er dog ikke kun gamle kendinge, der fremviser nye løsninger og udstyr på konferencen. For første gang havde bl.a. TROX Danmark en udstillerstand. Sammen med sin kollega Klaus Eliasen kunne Kenneth Rifbjerg, teknisk projektsælger, fremvise Easylab – et styringsværktøj til stinkskabe til laboratorier. Ifølge ham er formålet med at deltage på konferencen også at etablere kontakt til både sygehusene og rådgiverne og vise aktuelle produkter frem.

Andet år med studerende
For andet år i træk besøgte et par studerende også FSTA’s Årskonference. En af dem er 21-årige Tina Jensen, der studerer sundhedsteknologi på femte semester på Aalborg Universitet.

”Jeg ville rigtig gerne deltage på konferencen for at få et indblik i, hvad folk arbejder med på sygehusene netop nu og møde de personer, der dagligt arbejder med teknologi på sygehusene,” siger hun og tilføjer:

”Jeg har fået ny viden og indsigt i forskellige udfordringer og muligheder via foredragene, som jeg ellers ikke havde fået kendskab til. Det har været utrolig interessant at tale med folk fra branchen, og det har givet mig et meget bedre indblik i, hvad jeg kan arbejde med, når jeg er færdiguddannet. Det har været en utrolig inspirerende oplevelse.”

I år havde FSTA udloddet 10 pladser til studerende med interesse i teknologi, drift og byggeri på hospitalerne. Formålet er at være med til at inspirere fremtidens udviklere og skabe netværk på tværs.

Se billeder fra årets konference.