Betydningsfuld Årskonference

Høj faglighed og højt humør prægede FSTA’s Årskonference den 7.-9. oktober 2015, hvor ca. 230 deltagere med interesse og kompetencer inden for sygehusteknik og -arkitektur deltog. Heriblandt rådgivere, arkitekter, entreprenører, udstillere samt projekt- og driftsansvarlige på hospitaler.

Det høje humør blev allerede sparket i gang ved Årskonferencens åbning af foredragsholder Karen-Marie Lillelund. Med selvironi og sjove hverdagseksempler slog hun et slag for, at humoren i højere grad skal inddrages i vores arbejdsprocesser, og at vi alle skal dyrke vores ”indre onkel” i stedet for den ”faktuelle tante”. Alle har nemlig humoristisk sans, det gælder bare om at finde den, som Karen-Marie pointerede det. Det viser sig, at folk der griner dagligt lever syv år længere.

Årskonferencen 2015 bød også på 17 andre og mere faglige foredrag om forskellige områder inden for drift, teknik og arkitektur på danske hospitaler – fra velfærdsteknologi på hospitaler til erfaringer med commissioning.

Jens Molter Pedersen, teknisk chef på Næstved Sygehus, deltog i konferencen for anden gang:

”Jeg deltager i FSTA’s Årskonference på grund af den høje faglighed, der er tilstede, og de gode muligheder for at erfaringsudveksle, vidensdele og netværke med ligesindede, rådgivere og leverandører.”

Se alle foredragsholdernes præsentationer.

Gode relationer er afgørende
Imellem de mange foredrag kunne deltagerne besøge de 36 udstyrs- og systemleverandører, der udstillede på konferencen for at præsentere deres løsninger og produkter.

”På FSTA’s Årskonference har vi god mulighed for at pleje vores eksisterende og nye relationer. Vi får unik indsigt i, hvordan sygehusene er optimeret for på den måde at kunne give den bedste vejledning og finde de helt rigtige løsninger,” siger Tonni Angelsø, der er salgschef i BWT. Virksomheden har de seneste to år haft en udstilling på FSTA’s Årskonference. Han tilføjer:

”Konferencen er det helt rigtige sted for os at være. Det er meget mere koncentreret, fordi der er tid til, at vi kan få en god dialog med rådgivere, arkitekter og hospitalerne. De vigtige beslutningstagere lærer os at kende for det, vi står for. Vi møder også vores kunder, og det giver en høj grad af troværdighed, når de fx kan fortælle andre hospitaler, at de er glade for de løsninger, vi har leveret.”

Ifølge Lars Grupe Larsen, projektleder på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, er der tale om en gensidig interesse mellem udstillerne og beslutningstagerne:

”Vores deltagelse i FSTA’s Årskonference giver indsigt i, hvad udstyrs- og systemleverandørerne kan byde ind med i forhold til nye og effektive løsninger.”

Peter Kirkegaard, ejer og leder af CARE-CALL, er ligesom Tonni Angelsø enig i, at FSTA’s Årskonference giver god mulighed for at komme i dialog med de rigtige mennesker inden for hospitalsområdet:

”Samtalerne her er utrolig værdifulde, fordi det er beslutningstagere, der er tilstede på FSTA’s Årskonference. For vores vedkommende er det et kæmpe plus, at vi får lejlighed til at pleje vores relationer til særligt rådgiverne og hospitalerne.”

En af de personer, der i ca. 30 år har været en fast bestanddel på konferencen som udstiller, er Leif Dahm. Han er seniorkonsulent i KEN, hvor han har været ansat i 40 år.

”Konferencen har udviklet sig i en positiv retning, fordi vi alle er samlet her – sygehusene, leverandørerne, rådgiverne og arkitekterne. KEN har været med i mange år, fordi vi kan træffe de rigtige mennesker og få gode relationer. Vi kender i forvejen de tekniske chefer på sygehusene, men på FSTA’s Årskonference har vi tiden til rådighed og et socialt islæt,” siger Leif Dahm og fortsætter:

”Jo større kendskab vi har til hinanden, jo bedre relation får vi. Det er vigtigt at være på konferencen som udstiller, fordi vi får mulighed for at pleje relationerne. Samtidig kan vi deltage i relevante foredrag og få ny viden.”

Udstilling BWTUdstillingsområdeKEN udstiller

 

 

 

 

 

 

Fokus på nye teknologier

Et af de gennemgående temaer blandt de mange foredrag var nye teknologier. Det afspejlede sig også flere steder i udstillingen, heriblandt OpenBIM Studio, hvor deltagerne havde mulighed for at tage en vandretur i en 3D virtuel BIM model.

OpenBIM Studio er en helt ny og virkelighedstro måde at opleve byggeprojekter på. Det fik de mange deltagere mulighed for at afprøve ved selvsyn i en 3D-biograf, der er det tætteste man kan komme på en prototype.

”Med OpenBIM Studio er det muligt for alle parter i byggeriet at analysere, teste, udvikle og kvalitetssikre projektet. Det kan fx bruges i forbindelse med brugerinddragelse tidligt i projektet. OP-personalet kan fx blive præsenteret for de forskellige løsninger, der er for indretning af udstyr, som har indvirkning på funktion og arbejdsrutiner i specifikke funktionsrum. Herudfra kan løsningerne optimeres, inden bygninger projekteres og opføres,” siger Jonas N. Salih, direktør i BIM Equity og tilføjer:

”Projekter, der har gennemgået en designproces i OpenBIM Studio, kan også bruges til ibrugtagningstræning i skala 1:1 af den nye bygning, så personalet kan lære de nye faciliteter at kende og dermed er klar til at arbejde effektivt stort set med det samme.”

Henning Pedersen, partner og direktør i Arkitektfirmaet HS, deltager bl.a. i konferencen for at holde sig opdateret i forhold til udviklingen:

”FSTA’s Årskonference er et rigtig godt mødested for arkitekter. Her får vi den nyeste viden, som er nødvendig for at være opdateret på hospitalsområdet. Samtidig giver konferencen gode muligheder for at netværke og skabe relationer til både eksisterende og nye kunder samt samarbejdspartnere.”

På LJ Medicals udstilling havde deltagerne også mulighed for at påføre sig et par dugfrie 3D operationsbriller. Det gjorde det muligt at følge med i en hjerteoperation helt ned til de mindste blodårer, som var man selv kirurgen med skalpellen i hånden. På udstillingen kunne LJ Medical også fremvise et røgsugnings-apparat:

”Det er nyt, at man er begyndt at røgsuge ved laparoskopisk kirurgi og dermed fjerne kirurgisk røg og aerosoler (små luftbårne partikler) fra ultralyd skæring. Det er vigtigt, at filtreringen sker ved patienten ved åstedet for at fjerne kemikalierne, som er i den kirurgiske røg og aerosolerne, der er giftig for både patient og personale,” fortæller Leif Juhl-Jøgensen, direktør i LJ Medical.

Se billeder fra Årskonferencen 2015.

Hospitalsprojekter i 3D3D virtuel OpenBIM modelUdstilling 3D operation

 

 

 

 

Sygehus Lillebælt i Kolding indefra
Årskonferencen sluttede med et besøg på Sygehus Lillebælt i Kolding, hvor interesserede deltagere fik indsigt i de tanker og planer, der lægger til grund for udbygningen af sygehuset, og blev vist rundt i de nye bygninger, der skal stå helt færdigt i 2017.

Læs mere om besøget og se billeder fra rundvisningen.