Det Ny Rigshospital

Projektperiode: 2009 – 2018

Budget: 1,85 mia.

Nuværende fase: 6, Udførelse

Beskrivelse af projektet: Byggeriet tager afsæt i Rigshospitalets visioner og målsætning om at understøtte tværfaglig behandling og patientforløb. Projektforslaget forelægges Regionsrådet ultimo oktober. Byggeriet har et endeligt tilsagn på 1,85 mia. kr. fra Kvalitetsfonden.

Byggeprojektet omfatter:
• Nordfløjsbyggeriet beliggende i hjørnet mod Blegdamsvej og Frederik V´s Vej på ca. 54.700 bruttokvadratmeter, hvor HovedOrtoCentret og Neurocentrets senge, operationsstuer, kontorer samt diverse støttefunktioner placeres.
• Opførelse af et byggeri beliggende mod Juliane Maries Vej og Henrik Harpestrengsvej på ca. 8.000 bruttokvadratmeter, der skal huse et patienthotel med 75 senge og Rigshospitalets administration.
• Opførelse af et parkeringshus med 665 pladser med mulighed for udvidelse til 1000 pladser beliggende i hjørnet af Frederik V’s vej og Edel Sauntes Allé samt forberedelse af godsterminal, køkken og sterilcentral.

Kontaktperson: Projektdirektør Henrik Eriksen; henrik.eriksen@regionh.dk eller Region Hovedstadens pressevagt tlf. 70 20 95 88

Kommende udbud: Der er udbudt to storentrepriser den 25. marts 2014 til Nordfløjen, dels facadearbejder, dels aptering.

Finansieres af: Kvalitetsfonden og Region Hovedstaden

Rådgivere: Bygherrerådgiver: NIRAS A/S – Mangor & Nagel og SINTEF, begge under NIRAS.
Totalrådgivere: Aarhus Arkitekterne, 3XN, Grontmij, Nickl & Partnere og Kristine Jensens Tegnestue.

Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden: Endeligt tilsagn

Kommende udbud:

Bud for Nordfløjen er kommet ind den 8. september 2014. Vinderentreprenører meddeles i begyndelsen af oktober. Dette er det sidste entrepriseudbud for Det Nye Rigshospital.

Udførelse af Parkeringshus
Prækvalifikation afsluttet
Licitation januar 2014

Udførelse af Regional Sterilcentral Rigshospitalet
Prækvalifikation primo 2014
Licitation forår 2014

Udførelse af Nordfløjen
Prækvalifikation primo 2014
Licitation forår 2014
Læs mere her