Dialog om vandtågeanlæg

FSTA temadag om vandtaageanlaeg

Omkring 60 personer deltog i FSTA’s temadag om vandtågeanlæg (AVS-anlæg) på hospitalerne, der fandt sted den 2. februar i Middelfart.

Programmet bød på fem faglige oplæg om love og regler for automatiske vandtågeanlæg, forskellen på et vandtågeanlæg og et traditionelt sprinklersystem, brandkrav og sikkerhed, vedligeholdelse af vandtågesystemer og forsikringsbranchens synspunkter.

Se præsentationerne fra dagen.

Formand i FSTA, Kaj Hyldgaard, er glad for den store interesse for området og engagementet på temadagen:

”Deltagerne var meget engagerede, og vi fik en god debat. Det er tydeligt, at emnet stadig er meget nyt. Derfor var der også behov for at tale om de udfordringer, der kan være forbundet med vandtågeanlæg på hospitalerne,” siger han og fortsætter:

”Jeg er stolt af, at FSTA med en temadag som denne kan være med til at løfte dialogen ved at belyse området fra forskellige vinkler og dermed bidrage til, at de forskellige interessenter nærmer sig hinanden.”

Forsigtighed i forsikringsbranchen
At forsikringsselskaberne går på listefødder var en af de ting, som blev klart for deltagerne på temadagen.

”Forsikringsselskaberne er generelt meget skeptiske over for nye tekniske installationer, fordi der ikke findes tilstrækkelig historik over, hvor effektive de er. Det gælder også for vandtågeanlæg,” forklarer Thorkil Vandborg, bestyrelsesmedlem i FSTA, og fortsætter:

”Forsikringsselskaberne bygger deres forsikring på historikken, og derfor kan det blive dyrere for hospitalerne at forsikre sig, fordi det skal være bevist, at vandtågesprinkling er lige så godt eller bedre end traditionel sprinkling. Det kræver, at hospitalerne har haft vandtågeanlæg installeret i nogle år og også har været udsat for reelle brandtilløb, som anlægget bekæmper.”

Arkitektoniske fordele
En af fordelene ved vandtågeanlæg er, at der skal bruges mindre vand og dermed også mindre rør. Det betyder, at vandtågeanlæg fylder mindre under loftet, og det giver plads til de mange andre installationer, som skal være op under hospitalernes lofter.

Det kommer især arkitekterne til gode, fordi det er muligt at lave pænere arkitektoniske installationer med vandtågeanlæg.

Lars Brink, teknisk souschef på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, var en af de mange, der deltog i FSTA’s temadag.

”På sygehuset har vi de traditionelle sprinkleranlæg, og vi ville gerne have en større indsigt i vandtågeanlæg, og hvilke krav der er gældende. Min chef og jeg blev meget klogere og fandt både ud af, at det ikke er noget, man bare lige nemt kan sætte i værk, men at der samtidig er mange fordele ved at have vandtågeanlæg,” siger han og fortsætter:

”Det fylder meget mindre i forhold til de traditionelle sprinkleranlæg, og det er en stor fordel. Vi har en stor sprinklercentral på sygehuset, og derfor skifter vi ikke over der, men vi overvejer at få installeret vandtågeanlæg i vores tekniske afdeling, så vi kan slippe for at bruge så meget vand.”