Dine forslag: Årskonferencen 2019

Forslag til indlæg på fstas Aarskonference 2019

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 2.-4. oktober 2019 (onsdag til fredag), hvor FSTA’s Årskonference igen foregår på Hotel Nyborg Strand.

FSTA’s bestyrelse begynder allerede nu at planlægge indholdet til næste års konference. Det er vigtigt for os, at indlæggene bidrager med ny og relevant viden inden for både drift, teknik og byggeri på hospitalsområdet.

Vi håber, du har lyst til at fortælle os, hvilke emner du kunne tænke dig at blive klogere på, og hvem der ville være inspirerende at lytte til. Det kan også være, du selv har lyst til at være indlægsholder og vil dele dine egne erfaringer og perspektiver, som konferencens deltagere kunne have glæde af at lære af i fremtiden.

Du er meget velkommen til at dele dine ønsker, idéer og forslag med os. Send en mail til bestyrelsesformand Kaj Hyldgaard senest den 11. december 2018.