DNU – Aarhus/Skejby

Projektperiode: 2005-2019

Budget: 6,35 mia.

Nuværende fase: 6, Udførelse

Beskrivelse af projektet:

Projektets formål er at forbedre og effektivisere patientbehandlingen samt at styrke forskning og udvikling. Det gøres ved at samle alle de somatiske hospitalsafdelinger i Aarhus i et hospitalskompleks i Skejby, der efter udbygningen bliver Danmarks største.

Kontaktperson: Projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen; frank.skriver.mikkelsen@dnu.rm.dk

Kommende udbud: Alle DNU-projektets udbud kommer løbende på EU-Supply.com og kan ses via projektets hjemmeside på: www.dnu.rm.dk/udbud. Det første udbud er sket 4. kvt. 2010 (byggemodning), og det sidste ventes udbudt 4. kvt. 2015.

Finansieres af: Kvalitetsfonden og Region Midtjylland

Rådgivere: Bygherrerådgiver: NIRAS A/S. Gennemgående rådgiver: Rådgivergruppen DNU I/S, konsortium: CF Møller, CUBO Arkitekter, Alectia, Rambøll, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Lohfert og Lohfert A/S, Nosyko A/S og Schønherr Landskab.

Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden: Endeligt tilsagn

Læs mere her: http://www.dnu.rm.dk