21

Jan 2020

10. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, mødes tirsdag den 21. januar 2020.

Vært for dagens møde er Strandmøllen. Mødet afholdes på deres adressen Strandvejen 895, 2930 Klampenborg kl. 9.30-14.00.

Fagnetværksgruppen består af omkring 40 medlemmer, der mødes for at udveksle viden og erfaringer om hospitalsrelaterede gasser/luftarter. På møderne drøftes relevante og aktuelle temaer og udfordringer inden for fagområdet.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket om medicinske gasser, kan du kontakte bestyrelsesmedlem og tovholder Thorkil Vandborg.

Læs mere om netværket og find referater og materialer fra de tidligere møder.