21

Jan 2020

10. møde: Medicinske gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, mødtes tirsdag den 21. januar 2020.

Vært for dagens møde var Strandmøllen, og mødet blev afholdt på deres adresse Strandvejen 895, 2930 Klampenborg kl. 9.30-14.00. Læs referat fra 10. møde om medicinske gasser her

Se præsentationer fra 10. møde her:

Overgangen til MDR

Latergas distribution

Hvorfor inhalationsanæstesi?

Fagnetværksgruppen består af omkring 40 medlemmer, der mødes for at udveksle viden og erfaringer om hospitalsrelaterede gasser/luftarter. På møderne drøftes relevante og aktuelle temaer og udfordringer inden for fagområdet.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket om medicinske gasser, kan du kontakte bestyrelsesmedlem og tovholder Thorkil Vandborg.

Næste møde i netværket er den 26. august 2020 ved firmaet Busch, Parallelvej 11, 8860 Ry.

Læs mere om netværket og find referater og materialer fra de tidligere møder her.