26

Aug 2020

11. Møde: Medicinske Gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Det 11. møde i netværksgruppen, der har medicinske gasser på hospitalerne som fokusområde, finder sted den 26. august 2020 ved firmaet Busch, Parallelvej 11, 8860 Ry.

Nærmere information om tidspunkt og program følger snarest.