15

Mar 2023

11. Møde: Medicinske Gasser

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

FSTA fagnetværket for Medicinske gasser inviterer til Gå-hjem-møde den 15. marts.

Arbejdsgruppen i FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser som fokusområde, inviterer til:

  • Gå-hjem-møde 15. marts 12.30 – 15.00
  • Rigshospitalet, Auditoriet

 

Agenda:

Velkomst v. Jannick Rasmussen, fagleder Hvidovre Hospital.

MDR ift. Medicinske gasinstallationer klasse II, IIB og III (rør, afspærringsbokse og centraler). Hvilke krav stilles til hospitalernes dokumentation for vedligehold af kritiske komponenter, samt Styrelsens tilsyn med bemyndigede organer.

v. Michele Zaugg Hansen, specialkonsulent i Lægemiddelstyrelsen.

 

Hospitalsdrift – Kend din bygning. Kendskab til, og vedligeholdelse af, bygningens brandsikring.

v. Josephine Heiredal Budek og Per Harris, certificerede brandrådgivere, SWECO Danmark.

 

Sikring af scannerrum med inergen. En on-site øvelse i umiddelbar forlængelse af selve mødet.

v. Lars Lerche, Fire-Eater.

 

Brandslukning på hospitaler. Case stories fra forskellige danske hospitaler.

v. Bjarne Brisson, Konsulenthuset Brisson.

 

Tilmelding og yderligere information til arbejdsgruppen:

Jannick Rasmussen

Eva Sommer

Edmund Christiansen