10

Nov 2021

12. møde: El-fagnetværket

Næste FSTA el-fagnetværksmøde holdes hos Pro-Automatic onsdag den 10. november 2021 i Holsted fra 9.30 til 15.00. Deltagelse er gratis og foreløbig program ser ud som følgende:

Opbygning af den gode el-tavler

09.30 Kort præsentation af Pro-Automation / rundstykker.

10.00 Tavle-standarder og opbygning samt valg af materiel

  • Definitioner, ansvarsplacering /rollefordeling
  • Typer af tavler / Konstruktionsbestemmelser / Opbygning af tavler
  • Valg af materiel i tavler
  • Kabelfelter / Strømværdier for samlet fremføring af forskellige tværsnit
  • Udvidelse, ændringer og flytning af eksisterende tavler
  • Design og rutine verifikation

12.00 Frokost

12.30 Tavlespecifikationsskema (med udgangspunkt i DS/IEC/TR61439-0)

  • Gennemgang for fælles forståelse af de enkelte punkter

13.30 Rundvisning på værkstedet

14.30 El-netværket siden sidst

15.00 Afslutning

Tilmelding med e-mail til Thorkil Vandborg