14

Jun 2023

12. møde: Medicinske gasser

FSTA’s fagnetværk, der har medicinske gasser på sygehusene som fokusområde, holder næste møde den 14. juni 2023 på Nyt Odense Universitetshospital kl. 9.30-14.00.

Den endelige dagsorden er under udarbejdelse men bl.a. vil den nye Rekommandation fra FSTA være på dagsordenen.