31

Aug 2022

14. møde: El-fagnetværket

FSTA’s fagnetværk for El-installationer holder sit næste møde ultimo august/primo september 2022 – dato og program følger snart. Har du lyst til at være en del af netværket, kan du kontakte Finn Westergaard.

El-netværksgruppen består af omkring 40 deltagere og har til formål at udveksle viden og erfaringer inden for el-området i relation til de danske hospitaler.