26

Oct 2022

14. møde: El-fagnetværket

Det næste møde for FSTA’s fagnetværk for El-installationer foregår på Sygehus Lillebælt Kolding den 26. september på kl 9.00-14.00.

El-netværksgruppen består af omkring 40 deltagere og har til formål at udveksle viden og erfaringer inden for el-området i relation til de danske hospitaler.
Har du lyst til at være en del af netværket, kan du kontakte Finn Westergaard.

Mødetid/-sted
26.10.2022, kl. 9.00-14:00
Sygehus Lillebælt Kolding, Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dagsorden
09:00 Velkomst v/Michael Christiansen – Sygehus Lillebælt Kolding.
• Morgenbrød og orientering om Sygehus Lillebælt Koldings projekter samt dataregistreringssoftware og Digital Logbook.
• Besigtigelse af nye eltavler, ny forsyningsbygning, 2 generatoranlæg samt Nyt Central UPS anlæg med Lithium batteripakker.

11:30 Afgang til Schneider Electric, Silcon Alle 1, 6000 Kolding

11:45 Frokost

12:30 Ladestander v/Lars Skovly
• Installationsregler
• Ladestanderbekendtgørelsen
• Lovkrav og afgiftslempelse
• Principper i en el-bil
• Hvordan kan el-biler oplades
• Produktsortiment
• Energy Management – LMS
• Forsyningsprincipper

14:00 Finn Westergaard – information og afslutning