09

Jun 2016

2. netværksmøde

medicinske-gasser-fagnetvark-fsta

Torsdag den 9. juni 2016 mødtes 22 deltagere fra FSTA’s fagnetværk om medicinske gasser på Kolding Sygehus.

Temaet for det andet mødet i netværksgruppen var gas og GOE enhedheder samt lovgivning.

Der var bl.a. to faglige oplæg på mødet om:

  • Gas og GOE enheder v. Anders Juel, INGENIØR’NE
  • Lovgivning, standarder og bekendtgørelser v. Svend Gram, ALECTIA

Du kan læse referatet og se dokumenter fra mødet om tekniske forskrifter for gasser og udtagstyper for medicinske gasser.