23

Mar 2020

3. netværksmøde: Commissioning

Commissioning i sygehusbyggeri

OBS: Tredje netværksmøde i FSTA’s nye fagnetværk om commissioning i sygehusbyggeri udskydes til ubestemt tid grundet den udbredte coronavirus og regeringens seneste udmeldinger om afholdelse af arrangementer. Mere information følger.

Programmet for dagen er ikke færdigt, men vi arbejder med flere af følgende emner:

  • Case: Blackout-test som SIT-test i Cx-processen – testparadigme og forløbsgennemgang
  • Bygningsstyrelsen, status og planer for Cx-arbejde, opdateringer på beskrivelser for funktionsafprøvninger m.v. (Evt. indlægsholder fra Bygningsstyrelsen)
  • Udarbejdelse af Cx-tidsplaner/integration med udførelsestidsplaner
  • Fagspecifikt emne: SEL-værdier for Ventilationsanlæg og samarbejde med Ventilations- og Netværksgruppen
  • Fagspecifikt emne: Cx-testkrav på MIT-tavler
  • ERFA-udveksling: Testparadigmer også engelsksproget – kan FSTA koordinere upload til fælles anvendelse?
  • ERFA-udveksling: Specifik fejl-historik, der kunne imødegås i en Cx-proces
  • ERFA-udveksling: Personaleressourcer i Cx-processen – hvad er status for regionernes Cx-
  • Ressourcer? Ideer til at optimere Cx-processerne

Netværksmødet finder sted på Odense Universitetshospital kl. 12:30-16:00.

Information om program og mødested følger snarest.