21

Sep 2020

4. netværksmøde: Commissioning

Commissioning i sygehusbyggeri

OBS: Netværksmødet rykkes pga. det stigende smittetryk for corona. Ny mødedato følger.

Det fjerde møde i FSTA’s nye fagnetværk om commissioning i sygehusbyggeri finder sted mandag den 21. september 2020.

Netværksmødet finder sted på Bispebjerg Hospital kl. 12:30-16:00.

Programmet for dagen er ikke færdigt, men vi arbejder med flere af følgende emner:

  • Case: Blackout-test som SIT-test i Cx-processen – testparadigme og forløbsgennemgang
  • Bygningsstyrelsen, status og planer for Cx-arbejde, opdateringer på beskrivelser for funktionsafprøvninger m.v. (Evt. indlægsholder fra Bygningsstyrelsen)
  • Udarbejdelse af Cx-tidsplaner/integration med udførelsestidsplaner
  • Fagspecifikt emne: SEL-værdier for Ventilationsanlæg og samarbejde med Ventilations- og Netværksgruppen
  • Fagspecifikt emne: Cx-testkrav på MIT-tavler
  • ERFA-udveksling: Testparadigmer også engelsksproget – kan FSTA koordinere upload til fælles anvendelse?
  • ERFA-udveksling: Specifik fejl-historik, der kunne imødegås i en Cx-proces
  • ERFA-udveksling: Personaleressourcer i Cx-processen – hvad er status for regionernes Cx-
  • Ressourcer? Ideer til at optimere Cx-processerne

Information om program og mødested følger snarest.