01

Jun 2022

5. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Medlemmerne af FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler mødtes for første gang siden corona-nedlukningen onsdag den 1. juni 2022kl. 10-14 på Århus Universitetshospital.

På dagsordenen var blandt andet status på arbejdet med ”anbefaling om kritiske forsyninger til hospitaler” med oplæg ved Steffen Carl Jacobsen og indlæg fra Århus Universitetshospital om, hvordan der er arbejdet med kritiske forsyninger i byggeprojektet.

Fagnetværksgruppen har til formål at udveksle viden og erfaringer om kritiske forsyninger på hospitalerne, der blandt andet skal gøre det muligt at se, hvordan forsyningssystemerne på hospitalerne bør opbygges og vurdere, om et forsyningssystem til et område eller en funktion opfylder kravene til rådighedsgrad.

Læs referatet fra mødet i FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger.