29

Apr 2015

Temadag om el-sikkerhed

Onsdag den 29. april kl. 9.30-15.30 holder FSTA og FSD (Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark) temadag om el-sikkerhed på sygehusene, hvor du kan deltage.

Hvordan skal el-installationerne udføres i medicinske områder på sygehusene, og skal fremtidens stikkontakter være Schuko stik? FSTA og FSD tager fat på disse og andre spørgsmål om el-sikkerhed.

”El-sikkerhed på operationsstuer er en dyr udgiftspost. På de store kvalitetsfondsprojekter diskuteres det meget, hvor man skal lave den medicinske IT, der gælder elektriske installationer i medicinske områder. Kvalitetsfondsprojekterne er truet af, at der ikke er penge nok, og derfor bliver der spekuleret i, om det er nødvendigt med en ekstra sikkerhed i forhold til projektering af el på ambulatorier og operationsstuer,” siger Thorkil Vandborg, bestyrelsesmedlem i FSTA og afdelingsleder af den tekniske afdeling på Hospitalsenheden Vest, og fortsætter:

”Hvem er det egentlig, der sætter dagsordenen? Lovgivningen er ikke særlig tydelig på området, og derfor har vi inviteret flere indlægsholdere til at komme og sætte fokus på bl.a. stærkstrømsbekendtgørelsen, udfordringer ved projektering af sygehusinstallationer, regler for danske stikkontakter på sygehusene og Schuko stik.”

Projekterende ingeniører, driftsansvarlige på hospitalernes tekniske afdelinger, leverandører af el-materiel og andre med interesse for el-installationer på sygehusene kan deltage på temadagen og være med til at diskutere el-sikkerheden og måden, vi bygger vores hospitaler på.

Temadagen finder sted i HUSET i Middelfart, og prisen for deltagelse er 950 kr. inkl. moms og forplejning.

Se det endelige program

Sidste dag for tilmelding er onsdag den 22. april.