01

Mar 2022

DSS forårsseminar

Hvordan skaber vi et endnu mere bæredygtigt sundhedsvæsen?

DSS – Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsnet – inviterer til seminar om, hvordan vi skaber et endnu mere bæredygtigt sundhedsvæsen. Det faglige program tager udgangspunkt i patientforløb og kliniske arbejdsgange og -processer.

Seminaret er tværfagligt og henvender sig til aktører i sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på alle niveauer samt sundhedsfaglige personer med interesse for emnet. Oplæggene retter sig mod hospitaler/sygehuse, psykiatrien, primærsektoren, praktiserende læger, regioner, kommuner samt private virksomheder, organisationer og styrelser.

Læs mere og tilmelding