28

Feb 2018

DSS hospitalsseminar 2018

DSS hospitalsseminar

Onsdag den 28. februar 2018 afholder Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS) et seminar om hospitalsbyggeri, der ikke handler om mursten. Seminaret sætter i stedet fokus på fremtidens ledelse, organisering, kliniske arbejdsprocesser, effektive patientforløb, ressourcer, udfordringer og kultur på hospitalerne.

Det tværfaglige seminar finder sted på Aarhus Universitetshospital i Skejby fra kl. 9-16 og henvender sig til aktører i sundhedsvæsenet, herunder ledere på alle niveauer og sundhedsfaglige personer med interesse for emnet.

Seminaret byder på ni faglige oplæg, der alle har til formål at give ny inspiration, viden og perspektiver. Du kan bl.a. blive klogere på ledelse i forhold til ny teknologi, medarbejderinddragelse i det nye byggeri og nye sikre patientforløb.

Oplæggene henvender sig til hospitaler, psykiatrien, primærsektoren, praktiserende læger, regioner, kommuner samt private virksomheder, organisationer og styrelser.

Prisen for deltagelse er 1.495 kr. for DSS-medlemmer og 1.995 kr. for øvrige deltagere.

Programmet for seminaret offentliggøres på DSS’ nye hjemmeside i starten af 2018, hvor det også bliver muligt at tilmelde sig. Tilmelding skal senest ske den 16. februar 2018.