27

Mar 2023

European Health Property Networks 2023-workshop

European Health Property Networks 2023-workshop afholdes i København i dagene 27. – 29. marts.

Med udgangspunkt i de danske erfaringer med Sundhedsreformen og ikke mindst med etableringen af supersygehuse, skal vi høre om, hvordan den gennemgribende fornyelse af sygehusenes infrastruktur har været ledsaget af ændringer i plejemodeller, teknologi, klinisk praksis og klimabevidsthed.

Vi skal høre om og diskutere de danske erfaringer med integration af tjenester og bygninger, fremskridt mod Net Zero sundhedsfaciliteter og forbedring af brugeroplevelsen af sundhedsfaciliteter.

Programmet byder på en række danske og internationale eksperter og paneldeltagere. Blandt andet vil Birgitte Gade Ernst, Partner, Director Public hos Arkitema og medlem af FSTA’s bestyrelse bidrage med konkrete erfaringer fra Arkitemas deltagelse i arbejdet med DNV Gødstrup Hospital.

Hent tilmelding og program her: European Health Property Networks 2023-workshop