23

Aug 2022

Fagnetværket ”Kritiske forsyninger” – virtuelt møde

Tirsdag den 23. august kl. 8.30 til 10.00 holder fagnetværket ”Kritiske forsyninger” virtuelt møde.

Fagnetværket holder femover virtuelle netværksmøder hver 8. uge.

Dagsorden for mødet:

  • Velkomst v. Thomas Nordkvist Jensen (FSTA)
  • Status på arbejdet med ”anbefaling om kritiske forsyninger til hospitaler”
  • Drøftelse om det videre arbejde i netværksgruppen
  • Drøftelse af evt. fysisk møde senere på året.
  • Næste møde

Tilmeding

Send mail til Thomas Nordkvist Jensen: tcje@regionsjaelland.dk