20

Jun 2019

Fjerde møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Medlemmerne af FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler mødes for fjerde gang torsdag den 20. juni 2019 kl. 10-13.30 på Aalborg Universitetshospital.

Fagnetværksgruppen har til formål at udveksle viden og erfaringer om kritiske forsyninger på hospitalerne. Netværket er i gang med at udarbejde en vejledning om kritiske forsyninger på hospitalerne med udgangspunkt i Uptime Institute’s ”Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance”. Det skal gøre det muligt at se, hvordan forsyningssystemerne på hospitalerne bør opbygges og vurdere, om et forsyningssystem til et område eller en funktion opfylder kravene til rådighedsgrad.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket, kan du kontakte Steffen Carl Jacobsen, der er bestyrelsessuppleant i FSTA, tovholder på fagnetværket og til daglig arbejder som teknisk chef på Aalborg Universitetshospital.

Netværket savner især en større deltagelse fra hospitalernes drifts- og tekniske afdelinger.

Læs mere om netværket for kritiske forsyninger på hospitalerne , hvor du også kan finde referater og materialer fra tidligere møder.