20

Jun 2019

4. møde: Kritiske forsyninger

Kritiske forsyninger hospitaler

Medlemmerne af FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler mødtes for fjerde gang torsdag den 20. juni 2019 kl. 10-13.30 på Aalborg Universitetshospital.

Fagnetværksgruppen har til formål at udveksle viden og erfaringer om kritiske forsyninger på hospitalerne. Netværket er i gang med at udarbejde en vejledning om kritiske forsyninger på hospitalerne med udgangspunkt i Uptime Institute’s ”Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance”. Det skal gøre det muligt at se, hvordan forsyningssystemerne på hospitalerne bør opbygges og vurdere, om et forsyningssystem til et område eller en funktion opfylder kravene til rådighedsgrad.

Læs referatet fra mødet i FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger