15

Nov 2017

4. netværksmøde

Ventilation paa hospitaler

Onsdag den 15. november 2017 mødtes medlemmerne i FSTA’s ventilationsnetværk for fjerde gang. Her var Jan Mottlau fra NIRAS vært på mødet.

Det blev på mødet besluttet, at FSTA skal revidere den nuværende vejledning for ventilation på operationsstuer, da der mangler retningslinjer og evidens for, hvordan TAF og LAF fungerer bedst. På mødet blev der også sat fokus på, at selv den mest perfekte ventilation af en operationsstue kan ødelægges med uhensigtsmæssig adfærd blandt personalet på operationsstuen.

Læs mere om de udfordringer, der blev drøftet på mødet, angående ventilation på operationsstuer i referatet.

Se også bilag til referatet om ønskerne til den reviderede vejledning for ventilation på operationsstuer.

Fagnetværksgruppen består aktuelt af 28 medlemmer og har til formål at udveksle viden og erfaringer om ventilation på de danske hospitaler.