24

Oct 2018

Generalforsamling FSD 2018

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark (FSD) indkalder til FSD’s 69. ordinære generalforsamling på Hotel Nyborg Strand, Nyborg.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 24. oktober 2018 kl. 13.15.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formand Svend Christiansen senest tre uger før.

Endelig dagsorden vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.