10

Oct 2022

National retningslinje for steril-opvaskemaskiner

OBS: Opdateret udgave pr. 24.11.2022. Så er den endelige udgave af National retningslinje for revalidering af steril-opvaskemaskiner på plads og klar til brug. 

Hermed har FSTA’s medlemmer adgang til et nyt og effektivt værktøj ved indkøb og drift af steril-opvaskemaskiner.

Den nationale vejledende retningslinje for revalidering af instrumentvaskemaskiner til genbehandling af genanvendelig kirurgisk flergangsudstyr er udarbejdet på initiativ af FSTA.

Aktiviteterne omkring indkøb, validering, services og vedligehold samt revalidering relateret til procesudstyr har hidtil ikke været harmoniseret i Danmark. I takt med den øgede fokus på patientsikkerhed, har der vist sig et behov for at have et fælles udgangspunkt for disse aktiviteter.

Derfor nedsatte vi i FSTA en styregruppe, med det formål at arbejde hen mod en harmonisering af de aktiviteter, der kræves, når man planlægger indkøb (kravspecifikationer), installationskvalificering (validering), service, vedligehold og rutinemæssig kvalificering (revalidering) af procesudstyr, som anvendes til rengøring, desinfektion og sterilisation af genanvendeligt kirurgisk flergangsudstyr på sygehuse i Danmark.

Styregruppen – et af FSTA’s fagnetværk

Styregruppen bag National retningslinje for revalidering af steril-opvaskemaskiner består af:

  • Thorkil Vandborg, freelance konsulent tidligere region Midt
  • Brian Storm Andersen, funktionsleder Odense Universitetshospital
  • Morten Nyby, valideringstekniker, Odense Universitetshospital
  • Mette Helmig, kvalitetschef chef, Den Regionale Sterilcentral – Region Hovedstaden
  • Søren Herholdt Hartmann, R&D Manager, KEN Hygiejnesystemer
  • Tommy Kliem Jørgensen, specialist, Køge Sygehus
  • Rene Askjær, specialist, Køge Sygehus
  • Anders Bentzen, tekniker, Skejby Sygehus

Udover arbejdsgruppens medlemmer har arbejdsgruppen fået input fra og rådført sig hos:

  • Christian Kring, teknisk souschef, Sjællands Universitetshospital, Køge
  • Mads Poulsen, specialist, NIRAS

Resultatet af styregruppens arbejde – suppleret med mange relevante input fra FSTA’s medlemmer i øvrigt – er et nyt og effektivt værktøj ved indkøb og drift af steril-opvaskemaskiner.

Den endelige udgave af National retningslinje for revalidering af steril-opvaskemaskiner ligger tilgængelig på FSTA’s hjemmeside.