04

Jun 2019

Netværks-gå-hjem-møde

Maskinmester Bianca Ter Haar fra Holbæk Sygehus og maskinmester Henning Horn fra Hvidovre Hospital har taget initiativ til at samle medlemmerne i FSTA til fælles netværksmøder i Region Hovedstaden for at dele viden fra FSTA’s forskellige fagnetværk.

Det andet gå-hjem-møde finder sted tirsdag den 4. juni 2019 kl. 12.30-14.30 på Herlev Hospital. Det foregår i den store mødesal i forhallen, ny hovedindgang 1 Øst.

Agenda:

  • Sandwich
  • Kort opdatering fra FSTA’s netværksgrupper
  • Brand i 2018 på Holbæk Sygehus – hvilken indflydelse havde det på de kritiske forsyninger?
  • Hvilke krav stilles der internationalt til drift af de medicinske gasanlæg?
  • Projektorganisationen for Nyt OUH
  • Introduktion til det nye rensningsanlæg for udskillelse af medicinrester på Herlev Hospital

Initiativtagerne forventer stor opbakning og tilslutning fra alle hospitaler i særligt Region Sjælland og Region Hovedstaden (herunder fagansvarlige, regionale og lokale projektansvarlige og alle involveret i den daglige udførelse), rådgivere inden for hospitalssektoren og repræsentanter fra de udførende el- og vvs-firmaer, som arbejder med installationer i begge regioner.

Interesserede, der bor vest for Storebælt, er naturligvis også velkommen til at deltage.

Du kan tilmelde dig gå-hjem-mødet ved at sende en mail til fsta@strandmollen.dk.

Læs mere om tanken bag netværks-gå-hjem-møderne.