04

Feb 2020

Niende møde: Ventilation

Ventilation paa hospitaler

Medlemmerne i FSTA’s fagnetværk, der har ventilation på sygehusene som fokusområde, mødes tirsdag den 4. februar 2020.

Vært for dagens møde er Niras A/S. Mødet afholdes på deres adresse Strandvejen 895, 2930 Klampenborg kl. 9.30-14.00.

Ventilationsnetværket består aktuelt af 27 medlemmer og har til formål at udveksle viden og erfaringer inden for ventilationsområdet på de danske hospitaler.

Har du lyst til at være en del af netværket, kan du kontakte Thorkil Vandborg.